Vill du ha möjlighet att skapa tillverkningsunderlag utan en 2D ritning? Nu går det att hantera detta direkt i en 3D modell med MBD (Model Based Definition).

Processen med att ta fram ritningar har funnits i många hundra år och många har vant sig vid arbetssättet genom generationer. MBD användningen tar nu ordentlig fart och särskilt i de branscher som är mest konkurrensutsatta och där steget med ritningsproduktion är en bidragande kostnad.

Tillverkningsinformationen följer med produkten

Tillverkningssinformationen eller PMI-data (Product Manufactoring Information) som är det engelska namnet är till för att få med sig den informationen som behövs för att få detaljen tillverkningsbar. Detta kan vara toleranser, noteringar och revision. Det går att anpassa de tillgängliga mallarna som finns med i SOLIDWORKS MBD för att få med den informationen som är intressant.

Med hjälp av mallen kan en export ske till 3D PDF format. Men det finns även möjligheten att få ut informationen som en edrawing-fil. Det finns färdiga mallar för parter och sammanställningar så med små ändringar av till exempel custom properties så får man ut önskvärt resultat.

Fånga de mest intressanta vyerna till 2D

För att kunna få ut måtten på ett sätt som är enkelt för användaren att läsa så finns den nya fliken 3D views där man har möjligheter att ”fånga” en 2D vy och lägga ut de dimensioner som är intressanta för just den vyn. Vyn går naturligtvis att vända och vrida som man vill efter exporten. För att göra det än tydligare så kommer de måtten man markerar att färgmarkera utgångsytorna. På det sättet finns det ingen risk att referenserna till ett mått kan missuppfattas.

Tekniken med MBD ökar snabbt i användning och drivs hårt framförallt inom försvars- och fordonsindustrin. Standarder som stöds är Military-Standard-31000A, ASME Y14.41, ISO 16792, DIN ISO 16792 och GB/T 24734.

Så det kanske är dags att börja använda 3D modellen ett steg längre nu och ge tillverkarna rätt information för att tillverka komplexa detaljer på ett korrekt sätt. Det finns ingen anledning med att vänta med denna teknik!