SOLIDWORKS Professional 3D CAD ger dig samma kraft som SOLIDWORKS Standard men med ytterligare funktioner som ökar produktiviteten, säkerställer precisionen och hjälper dig att kommunicera mer effektivt.

SOLIDWORKS Professional innehåller bibliotek av standarddelar och fästelement, verktyg för att automatiskt uppskatta tillverkningskostnaderna, hjälp med att intelligent konvertera importerad geometri samt spårning av geometri-fel. Gör din konstruktion realistisk med Photoview 360 och dela den med andra via eDrawings® Professional.

SOLIDWORKS Professional innehåller även SOLIDWORKS PDM Standard som hjälper dig att versionshantera dina dokument. Detta innebär att du har kontroll på din projektinformation och enkelt kan spåra alla ändringar som görs löpande i konstruktionen. Slutresultatet är en effektivare designprocess med ökad produktivitet med SOLIDWORKS Professional.

Här är några av de kraftfulla funktioner som du kan dra nytta av:

  • Costing, PhotoView 360
  • eDrawings Professional
  • Toolbox, FeatureWorks
  • Design Checker, DriveWorks
  • Animation
  • 3D ContentCentral
  • eDrawings Publisher

SOLIDWORKS Professional innehåller även verktyg för att läsa och skriva i de vanligaste neutralformaten mellan CAD system t.ex. DWG, IGES, STEP, STL, IFC, m.m.

För mer detaljer kring innehållet i SOLIDWORKS Professional, se produktmatrisen.

Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta oss.