SOLIDWORKS® Standard ger dig robust 3D CAD teknik, topp-prestanda och ett lättanvänt användargränssnitt. Förutom möjligheten att skapa parter, sammanställningar och produktionsritningar har du även tillgång till de verktyg som krävs för att skapa komplexa ytor, plåtdetaljer, platta mönster och svetsade konstruktioner.

SOLIDWORKS Standard inkluderar även guider för att automatiserad konstruktion, DFM-kontroll, enklare verktyg för FEM-beräkningar samt möjligheten att bestämma konstruktionens miljöpåverkan.

SOLIDWORKS Standard innehåller även verktyg för att läsa och skriva i de vanligaste neutralformaten mellan CAD system t.ex. DWG, IGES, STEP, STL, IFC, m.m.

Här är några av de kraftfulla funktionerna som du kan dra nytta av:

 • Part- och assemblymodellering
 • 2D ritning
 • Återanvändning av konstruktioner och automatisering
 • DriveWorks
 • Animering och visualisering
 • Verktyg för samarbete och delning av data
 • Interference check
 • Design for Manufacturing
 • First Pass Analysis tool
 • 3D ContentCentra
 • eDrawings Publisher

Se produktmatrisen för de olika SOLIDWORKS paketeringarna »

Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta oss.