Öka din konkurrenskraft med hållbar design!
Vill du minska dina produkters miljöpåverkan, få kontroll på hur den omgivande miljön påverkas av din produktutveckling och samtidigt öka din konkurrenskraft med en miljömedveten prägel?
– SOLIDWORKS Sustainability hjälper dig att komma igång snabbt och effektivt!
Många företag runt om i världen har satt miljöhänsyn till en allt högre prioritet i sin dagliga verksamhet. Både privatpersoner och företag baserar sina köpbeslut på faktorer som påverkar den omgivande miljön. Marknaden för hållbar design växer stadigt i takt med att människans miljömedvetenhet ökar. SOLIDWORKS Sustainability ger dig möjlighet att simulera hur dina produkter påverkar den omgivande miljön och se den relativa förändringen mellan olika produktversioner inom följande områden:
• Mindre koldioxidutsläpp
• Energiförbrukning under produktens hela livscykel
• LuftpåverkanFrontpage-SustainabilityReport
• Vattenpåverkan

Miljörapport
En stor förtjänst med SOLIDWORKS Sustainability är enkelheten att ta fram miljörapporter baserade på de fyra parametrarna ova. Se ett exempel på miljörapporten här till höger:

LCA – Lifecycle Assessment – viktigt verktyg för att bedöma miljöpåverkan
Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) är en effektiv metod för att bedöma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts hela livscykel d.v.s. från råvaruutvinning till avfallshanteringen. LCA är en av flera metoder för att bedöma/redovisa miljöpåverkan. Andra metoder är miljökonsekvensbeskrivningar (vanligen använt för enskilda projekt), olika former av ekonomisk värdering (t.ex. cost-benefit-analys) och miljörapporter (för enskilda företag). LCA kan användas som en del av olika styrsystem inom miljöområdet, t.ex. miljöledningssystem och miljömärkning. LCA leder dina miljöansträngningar inom produktutvecklingen åt rätt håll.

Materialdatabasen
SOLIDWORKSSustainability arbetar mot en materialdatabas. Materialdatabasen är en kritisk komponent i LCA arbetet. Den databas som används tillhandahålls av PE International i Stuttgart, Tyskland. De har tillhandahållit programvara och konsulttjänster inom hållbar design och LCA i nästan 20 år. PE International´s databas och Gabi programvara används inom SolidWorks Sustainability.

Det finns många förtjänster med hållbar design – här följer några:
• Nya produkter ger ökad försäljning då nya marknader öppnas upp
• Minskade kostnader tack vare ett effektivare materialutnyttjande
• Bättre kvalitet som konsekvens av simuleringsdrivet konstruktionsarbete
• Attrahera och behålla talanger
• Uppnå en status som prioriterad leverantör
• Förbättrat rykte

SolidWorks Sustainability

SolidWorks Sustainability

Ta ansvar för miljön – och positionera er på marknaden
På dagens globala marknad är det extremt viktigt för företag att visa att de tar sitt miljömässiga ansvar. Kunderna kräver i allt större utsträckning produkter som har en minimal inverkan på miljön.  Programvaran bygger på vetenskap som är allmänt accepterad i branschen och är lika enkel att använda som den är kraftfull. Med SOLIDWORKS Sustainability kan ni vara med att påverka era produkters miljöpåverkan, öka er marknadsposition utan att förlora viktig tid i utvecklingsfasen.