Varför behövs ett lättanvänt, webbaserat system för att öka reservdelsförsäljningen?

Att öka reservdelsförsäljningen är en kritisk framgångsfaktor för många företag eftersom reservdelsförsäljning, hanterad på rätt sätt, innebär höga marginaler. Att kunna erbjuda reservdelar på ett smidigt sätt motverkar också att lokala leverantörer tar över försäljningen på egna kunder. I dagens konkurrensutsatta värld ligger mervärdet i att spara tid och förenkla för kunden.

Låt inte din kund spendera tid i omständliga processer för att få tag på rätt reservdel samtidigt som vi vet att nertid hos kunden är en kritisk faktor. Kunder som behöver reservdelar behöver en intuitiv och snabb process för att få tag på dessa.

Vilken är utmaningen för kunden?

end-userKunden vet ofta vilken del de behöver men inte nödvändigtvis vad delen har för id hos leverantören. Spare parts PUBLISHER hjälper kunden att hitta rätt del snabbt och enkelt. Den ger även möjlighet att beställa delen direkt i systemet vilket gör att tiden som tas från kundens kärnverksamhet minimeras. Från kundens sida är det mycket enklare att förstå 3D modeller jämfört med 2D ritningar. Spare parts PUBLISHER hjälper helt enkelt kunden samtidigt som processen för leverantören förenklas.

GUI för Spare parts Publisher

 • Tack vare det smidiga menysystemet kan man på ett översiktligt sätt dyka djupt ner i modellen via sprängskisser och då hitta de dolda delar som annars är svåra att både hitta och att förklara.
 • Modellerna fungerar som menyer med en tydligt färgkodat mouse-over-markering.
 • Specifikationer och pris på produkten visas i samma fönster som produkten och kan läggas direkt i varukorg.

Vilken är utmaningen för leverantören?

SP-managerVärdebaserad försäljning bygger på att tillhandahålla värde större än det pris varan kostar. Att tillhandahålla reservdelar på ett enkelt och smidigt sätt ökar det värde kunden upplever att varan har. Traditionell reservdelsförsäljning tar mycket tid från kunden, samtidigt som den kräver tidsödande hantering och administration från leverantörens sida. Många leverantörer kämpar med flertalet separata IT-system med begränsad eller obefintlig kommunikation emellan. Spare part PUBLISHER snabbar helt enkelt upp hela processen från identifikation av reservdel till dess att ordern är lagd. Missförstånd i beställning och hantering av felaktiga ordrar stjäl både tid och pengar för både kund och leverantör. Med Spare parts PUBLISHER minimeras dessa felordrar.

Hur löser Spare parts PUBLISHER dessa problem?

Spare parts PUBLISHER erbjuder en grafisk navigation som baseras på 3D-modeller. Detta gör det enkelt för kunden att jämföra sin fysiska reservdel med det man ser på skärmen. Parterna i BOMen är ihopkopplade grafiskt med hotspot-teknologi. Baserat på detta kan kunden söka sin reservdel via isometriska 3D-bilder i vilken device som helst.

Systemet är baserad på leverantörens verklighet med olika system för 3DCAD, tech pub, PDM, ERP och reservdelshantering. Alla med mer eller mindre bristfällig kommunikation. Systemet är också baserat på erfarenheter kring att snabb och smidig uppstart är att föredra framför tunga storskaliga IT-projekt i en tekniskt snabbt föränderlig värld. Befintliga 3D-modeller från SOLIDWORKS eller annat CAD-system öppnas i SOLIDWORKS Composer som i sin tur sedan producerar de bilder som importeras in i PDM-systemet.

Administrationsverktyget i Spare parts PUBLISHER är själva kärnan som kopplar ihop tech pub-data med metadata för att sedan publiceras ut mot kund i en webbportal. Administrationsdelen är bryggan mellan de interna systemen och den publicerade datan.

spare part publisher

Ovan beskrivs hur hela Spare parts PUBLISHER hänger ihop från leverantörens ERP system och SOLIDWORKS-filer till webbshopen och slutkunden.

Hur implementeras detta?

Spare parts PUBLISHER implementeras i standardiserade implementationssteg som beräknas ta ca 2-4 dagar:

 1. INSTALLATION & KONFIGURATION
  »Databas sätts upp
  »Kundspecifika konfigurationer görs
  »Exempeldata importeras
 2. ARBETSMETODIK
  »Process sätts upp utifrån kundens förutsättningar
 3. UTBILDNING Spare part PUBLISHER
  »Publisher admin
  »Composer användare

Systemet är helt och hållet hostat externt och ingen intern hosting krävs.

Välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information om Spare parts PUBLISHER!