Metal X Walkthrough

Med Markforged Metal X är 3D-printning av metall enklare och mer tillgängligt än någonsin tidigare. I denna video visar vi dig hur du kan gå från design till funktionella 3D printade metalldelar snabbt, enkelt och billigt.

Printprocessen som Markforged Metal X använder kombinerar “metal injection molding” (MIM) och “fused filament fabrication” (FFF) tillsammans till “Bound Powder Extrusion”. BPE ger ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt att 3d printa metalldelar.

Tillgängliga material:

  • 17-4 PH rostfritt stål
  • H13 verktygsstål
  • A2 verktygsstål
  • D2 verktygsstål
  • Inconel 625
  • Koppar

Ännu fler material är under utveckling.

Metal X-systemet innehåller följande komponenter:

Metal X

Dagens Metal X är nu den 5:e generationen av extruderings- och rörelseteknik. Den kräver, relativt med de flesta andra metallprinters, väldigt lite lokalanpassningar och är byggd utifrån att lämna så lite klimatpåverkan som möjligt. Den har en avancerad övervakningsteknik för att upptäcka ev fel under arbete och kan övervakas via molnet.

Wash 1

Wash-1 är optimerad för effektivitet, säkerhet och användarvänlighet och har integrerade debinding- och torkstationer. Parter kan tvättas parallellt, så att du kan maximera flödet av parter som tvättas.

Sinter 2

Med en stor aktiv värmezon på 19 644 cm2 är Sinter-2 den perfekta lösningen för batchproduktion och för större parter. Den har en kolfri tryckbehållare och aktiv kylning samt kan den sintra Markforgeds hela sortiment av metaller på så få som 30 timmar.