3DEXPERIENCE SimuliaWorks Paketering

Se vilka delar som ingår i respektive paketering av SimuliaWorks i 3DEXPERIENCE-plattformen

SimuliaWorks-paketering

Se vad som ingår i de olika paketen av SimuliaWorks i 3DEXPERIENCE-platformen. Läs mer om Structural Performance Engineer och Structural Mechanics Engineer på produktsidorna.

Structural EngineerStructural Performance EngineerStructural Mechanics Engineer
Fullskalig associativ design
 • Slå på "What-if-scenarios" som uppdaterar din simulering vid förändringar i CAD-modellens om är kopplad till plattformen
Assistent för användaren
 • Följ den interaktiva guiden för att sätta upp, köra och granska resultatet av din simulering.
Återanvändning av metoder
 • Anpassa användarassistenten efter dina behov och spara val för att underlätta komplexa simuleringar.
Hantera och få tillgång till data
 • Få tillgång till all data relaterad till konstruktionen från en och samma plats i molnet.
Samarbetsfunktioner
 • Samarbeta i realtid kring bl.a idéer och uppgifter tvärfunktionellt i molnet.
Enkel granskning av analyser
 • Granska och dela simuleringsanalyser i realtid i molnet.
Abaqus implicit simulering
 • Lös statiska problem som t.ex. packningskompression och förbestämda laster på bultar
Abaqus implicit dynamisk simulering
 • Kvasistatisk beräkning för t.ex snäppfästning
Abaqus explicit simulering
 • Lös ickelinjära dynamiska simuleringar såsom fall- och krocktest.
Linjär statisk analys
 • Beräkna linjär statisk simulering, termisk simulering vid stationärt tillstånd, naturlig frekvens och buckling.
Linjär dynamisk analys
 • Analyser av transistent impulsanalys och harmoniska laster.
Icke-linjär statisk analys
 • Icke-linjära statiska, t.ex termiska (transistenta) och krympningsstudier
Icke-linjär dynamisk analys
 • Buckling, slumpmässiga vibrationer, komplexa frekvens- och sub-d modelleringsstudier
Sekvensiell flerstegssimulering
 • Sätt upp automatiskt flera sekvenser i en simulering
Abaqus kontaktdetektering
 • Automatisk kontaktdetektering för korrekt och snabb installation
Koppling mellan parter
 • Sätt upp anslutningar av flera komponenter i en sammanställning
Omfattande meshfunktioner
 • Skapa högkvalitativa meshar för solider, ytskikt och balkar
Regelstyrda meshar
 • Sätt upp regler för meshen för att öka kvalitén på resultatet
Geometriförberedelser och förenkling
 • Ta automatisk bort överskottsgeometri, extrahera mittyta och partitionsgeometrier
Icke-linjärt materialbibliotek
 • Stort materialbiblitek för rätt egenskaper vid simulering. Inkl ickellinjärabeteenden t.ex. hyperelasticitet
Materiallkalibrering
 • Använd testdata för att kalibrera modellers beteenden
Enkla verktyg för visualisering av resultat
 • Generera enkla rapporter och kontur/vektor/iso-plottar
Avancerade verktyg för visualisering av resultat
 • Skapa XY plottar, banplottar samt genomskärningar
Materialrendering
 • Skapa renderingar av modellen med material- och simuleringsresultat
Hög prestanda vid visualiseringar
 • Snabba upp visualiseringen även av stora modeller
Lokal processorkraft
 • Simuleringar körs på användarens lokala dator
*Tillval* Processorkraft i molnet
 • Simuleringar körs i molnet
"