Hyr eller köp din SOLIDWORKS licens

Det finns olika sätt att investera i, och dra nytta av SOLIDWORKS alla fördelar. Våra experter hjälper er att hitta den lösning som passar ert företag bäst.

SOLIDWORKS licensmodell har traditionellt fungerat enligt perpetual-principen. Dvs du köper en licens för ett satt pris och väljer sedan om du vill uppdatera till nya releaser eller ej. Den kostnad du har utöver din licens är kostnaden för ett serviceavtal. Serviceavtalet tecknas med din återförsäljare och innehåller allt från support i mjukvaran till uppdateringar och extra värden under det år du har avtal.

Hyra SOLIDWORKS licens – term license

Över tid har nya licensmodeller växt fram för att möta de olika behov som idag finns på marknaden. Vi vet att en del bara har behov av licenser en kortare period eller vid enstaka projekt. Därför kan du nu även hyra din SOLIDWORKS licens, som betecknas Term license. Vid en hyra av en SOLIDWORKS licens betalar du enbart för den tid du är i behov av din licens, med möjlighet att förlänga efter behov.

Behovet ser olika ut – Vad lönar sig för er?

Hur behovet ser ut skiljer sig från företag till företag och från verksamhet till verksamhet. De som har en långsiktighet och kontinuitet i sitt konstruktionsarbete vinner nästan alltid på att köpa sin licens med tillhörande serviceavtal. Då är man säker på att man kan nyttja programvaran fullt ut när man vill och man får alla uppdateringar man behöver. De som däremot har ett mer projektberoende konstruktionsarbete kanske kombinerar ägda licenser med hyrlicenser för t.ex. beräkningsuppdrag eller för att ta fram tekniska manualer.

Sen finns det dem som börjar med att hyra i ett uppstartsskede för att sedan när företaget rullar på, köpa sina licenser och utöka verksamheten, alternativt fortsätter hyra för att vara så flexibla som affärsmodellen kräver. Här hjälper SolidEngineers experter er att hitta rätt och få den bästa möjliga lösningen för att möta ert behov av att använda SOLIDWORKS.

 

Term license är tillgängligt för följande licenstyper:

solidworks inventor

Finansiering av licenser

Förutom alternativen att köpa loss sin licens eller att hyra densamma under en viss period finns även möjligheten till en hybridlösning där man med hjälp av vår finansieringspartner får en licens mot en månadsavgift i 36 månader. Då ingår support och fria uppdateringar. Därefter väljer man om man vill fortsätta med serviceavtalet eller ej. Licensen äger man efter 36 månader.

Exempel på olika lösningar

Konstruktionsavdelning

5 konstruktörer arbetar dagligen med produktutveckling. De har köpt sina SOLIDWORKS licenser. Väl utarbetade processer med simulering tidigt i produktutvecklingen. De använder SOLIDWORKS PDM för produktdatahanteringen vilken är integrerad med affärssystemet Monitor. De hyr en SOLIDWORKS Composer 3 månader per år för framtagning av tekniska manualer och illustrationer.

  • 5 perpetual SOLIDWORKS CAD licenser
  • 5 SOLIDWORKS PDM
  • 1 SOLIDWORKS Simulation Perpetual
  • 1 Composer 3 månaders term license

Konsultfirman

På konsultfirman tar de in uppdrag av flera olika slag. De har köpt två SOLIDWORKS perpetual-licenser och hyr projektvis fler licenser för att ha alla verktyg de behöver när topparna kommer. De har en oförutsägbar användning som är helt beroende av inkomna projekt. Med hyrlicenser kan de skala upp utan att investera i licenser som inte används.

  • 2 SOLIDWORKS  CAD Perpetual licens
  • 2-3 SOLIDWORKS CAD term licenser

Start-up-företaget

Ett företag i uppstartsläge som har en konstruktör som arbetar med att ta fram en produkt. Första halvåret hyr de sin licens för att kunna vara flexibla och utöka om så krävs och samtidigt minimera påfrestningen på de likvida medlen. De är snabbfotade och flexibla i sitt sätt att arbeta vilket gör att term licenses passar deras affärsmodell bra.

  • 1 SOLIDWORKS CAD 6 månaders term license
  • 1 SOLIDWORKS SImulation 3 månaders term license
solidworks entreprenörslicenser

Vi hjälper er att hitta rätt!

Vår vision är att ni ska få den lösning som passar ER bäst, utifrån era förutsättningar och med ert behov och mål i fokus. Vill ni få ett förslag på vilken lösning och licenskombination om skulle passa er bäst? Boka tid med en av våra experter för ett kostnadsfritt förslag baserat på era behov.

Kontakta oss