Spare parts PUBLISHER

Låt inte din kund spendera tid i omständliga processer för att få tag på rätt reservdel samtidigt som vi vet att nertid hos kunden är en kritisk faktor. Kunder som behöver reservdelar behöver en intuitiv och snabb process för att få tag på dessa.

Varför behövs ett lättanvänt, webbaserat system för att öka reservdelsförsäljningen?

Vilken roll fyller Spare parts PUBLISHER?

Att öka reservdelsförsäljningen är en kritisk framgångsfaktor för många företag eftersom reservdelsförsäljning, hanterad på rätt sätt, innebär höga marginaler. Att kunna erbjuda reservdelar på ett smidigt sätt motverkar också att lokala leverantörer tar över försäljningen på egna kunder. I dagens konkurrensutsatta värld ligger mervärdet i att spara tid och förenkla för kunden.

 • Tack vare det smidiga menysystemet kan man på ett översiktligt sätt dyka djupt ner i modellen via sprängskisser och då hitta de dolda delar som annars är svåra att både hitta och att förklara.
 • Modellerna fungerar som menyer med en tydligt färgkodat mouse-over-markering.
 • Specifikationer och pris på produkten visas i samma fönster som produkten och kan läggas direkt i varukorg.

En första titt på Spare parts PUBLISHER!

Få en första visning av Spare parts PUBLISHER i denna korta video.
Se video

Utmaningar som Spare parts PUBLISHER löser

Vilken är utmaningen för kunden

Kunden vet ofta vilken del de behöver men inte nödvändigtvis vad delen har för id hos leverantören. Spare parts PUBLISHER hjälper kunden att hitta rätt del snabbt och enkelt. Den ger även möjlighet att beställa delen direkt i systemet vilket gör att tiden som tas från kundens kärnverksamhet minimeras.

Från kundens sida är det mycket enklare att förstå 3D modeller jämfört med 2D ritningar. Spare parts PUBLISHER hjälper helt enkelt kunden samtidigt som processen för leverantören förenklas. 

Vilken är utmaningen för leverantören?

Värdebaserad försäljning bygger på att tillhandahålla värde större än det pris varan kostar. Att tillhandahålla reservdelar på ett enkelt och smidigt sätt ökar det värde kunden upplever att varan har. Traditionell reservdelsförsäljning tar mycket tid från kunden, samtidigt som den kräver tidsödande hantering och administration från leverantörens sida. Många leverantörer kämpar med flertalet separata IT-system med begränsad eller obefintlig kommunikation emellan. Spare part PUBLISHER snabbar helt enkelt upp hela processen från identifikation av reservdel till dess att ordern är lagd. Missförstånd i beställning och hantering av felaktiga ordrar stjäl både tid och pengar för både kund och leverantör. Med Spare parts PUBLISHER minimeras dessa felordrar.

Möjligheter med Spare parts PUBLISHER

Spare parts PUBLISHER erbjuder en grafisk navigation som baseras på 3D-modeller. Detta gör det enkelt för kunden att jämföra sin fysiska reservdel med det man ser på skärmen.

Enkel sökning av reservdelar

Parterna i BOMen är ihopkopplade grafiskt med hotspot-teknologi. Baserat på detta kan kunden söka sin reservdel via isometriska 3D-bilder i vilken produkt som helst.

Integrerade system

Systemet är baserad på leverantörens verklighet med olika system för 3D-CAD, tech pub, PDM, ERP och reservdelshantering. Alla med mer eller mindre bristfällig kommunikation. Nu kan ändringar och skillnader i prislistor enkelt importers in i Spare part PUBLISHER så att aktuell info alltid visas ut mot kunder.

Snabb uppstartsfas

Systemet är också baserat på erfarenheter kring att snabb och smidig uppstart är att föredra framför tunga storskaliga IT-projekt i en tekniskt snabbt föränderlig värld. Befintliga 3D-modeller från SOLIDWORKS eller annat CAD-system öppnas i SOLIDWORKS Composer som i sin tur sedan producerar de bilder som importeras in i PDM-systemet.

Administrationsverktyg

Administrationsverktyget i Spare parts PUBLISHER är själva kärnan som kopplar ihop tech pub-data med metadata för att sedan publiceras ut mot kund i en webbportal. Administrationsdelen är bryggan mellan de interna systemen och den publicerade datan.

Hur implementeras Spare parts PUBLISHER?

Spare parts PUBLISHER implementeras i standardiserade implementationssteg som beräknas ta ca 2-4 dagar:

Installation och konfiguration

 • Databas sätts upp
 • Kundspecifika konfigurationer görs
 • Exempeldata importeras

Arbetsmetodik

 • Process sätts upp utifrån kundens förutsättningar

Utbildning

 • Publisher admin
 • Composer användare

Varför välja SolidEngineer?

SolidEngineer drivs av att hjälpa företag att etablera en förändring som leder till ökad konkurrenskraft. Vi strävar efter att överträffa våra kunders förväntan, bidra i form av en stark inspiratör, ge löften vi kan stå för samt ta ansvar för att våra kunders möjligheter blir förverkligade i en växande och global värld.

 • Erbjuder helhetslösningar
 • Hög teknisk kompetens
 • Väl beprövade produkter med stabilitet

Läs mer om oss

Kontakta oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.