SOLIDWORKS 3D CAD

Optimera och förenkla hur du utvecklar och tillverkar produkter.

Med SOLIDWORKS CAD-paketet täcker du allt från design, simulering, kostnadsberäkningar och kontroller av tillverkningsbarhet till CAM, hållbar design och datahantering.

SOLIDWORKS 3D CAD

SOLIDWORKS 3D CAD-lösningar erbjuder användarvänliga och extremt kraftfulla funktioner som förkortar produktutvecklingstiden, minskar kostnaderna och förbättrar kvaliteten.

Intuitiva lösningar för 3D-konstruktion och produktutveckling från SOLIDWORKS hjälper dig att konceptualisera, skapa, validera, kommunicera, hantera och omvandla dina innovativa idéer till produktdesigner.

Med över 3 miljoner användare idag har SOLIDWORKS 3D CAD blivit ett nyckelverktyg för att effektivisera design och tillverkning av produkter i alla branscher runt om i världen. Vi är specialister och hjälper dig hela vägen.

 

woman looking at two screens with solidworks 3d cad

SOLIDWORKS 3D CAD

SOLIDWORKS 3D CAD är det mest effektiva och kraftfulla 3D CAD programmet som finns för dig som designar produkter. Hela SOLIDWORKS suiten innehåller verktygen du behöver för att växa och nå dina mål nu och genom hela resan in i framtiden.

Simulation i SOLIDWORKS

Fördelarna med 3D CAD

 • Analysera tillverkningsmöjligheterna

 • Skapa tekniska dokument till kunder och leverantörer

 • 3D printa din design

 • Visualisera det färdiga resultatet

jetmotor-computer-3d SOLIDWORKS

Varför är SOLIDWORKS 3D CAD rätt för dig ?

Oavsett vad just du och din organisation behöver för att lyckas så har SOLIDWORKS det ni behöver. Tveka inte att höra av er till oss för att få veta vad just ni behöver för att möta era behov

SOLIDWORKS 3D CAD Paketering

SOLIDWORKS StandardSOLIDWORKS ProfessionalSOLIDWORKS Premium
SOLIDWORKS 3D CAD
 • Med ett intuitivt arbetssätt är det enkelt och går fort att lära sig. Skapa sofistikerade delar och monteringsdesign snabbt och effektivt med SOLIDWORKS 3D-designprogramvara. Kraftfulla, lättanvända funktioner i kombination med en mängd verktyg för ritning, konstruktionsberäkningar, kostnadsberäkning, rendering, animering och filhantering skapar ett intuitivt system för att utveckla innovativa produkter som gör dig mer produktiv, sänker kostnader och kortar er tid för "time-to-market".
Part and Assembly Modeling
 • Hantera hela spektrat av part och sammanställningsmodellering med SOLIDWORKS 3D-programvara, där du får stöd att förvandla idéer och koncept till virtuella 3D-modeller. För konceptstudier kan du snabbt skapa 3D-design med importerade bilder, enkla skisser eller skannad 3D-data och sedan lägga till fler detaljer när designen utvecklats. Planera din sammanställningsstruktur, SOLIDWORKS Treehouse, exportera till SOLIDWORKS för att automatiskt skapa CAD-filer. Programmet låter dig manipulera och modifiera 3D-geometri direkt på 3D CAD-modeller. Hantera stora sammanställningar, modellera gjutformar, skapa plastdetaljer, bland annat.
2D ritningar
 • Ritningsvyer skapas och uppdateras, stöd för flera ritningsstandarder; ANSI, ISO, DIN, BSI, GOST, GB erbjuds. Både manuell och automatisk mått- och toleranssättning erbjuds och automatiska stycklistor, sprängskisser och kaplistor. SOLIDWORKS snabbar upp din designprocess, spar tid och utvecklingskostnader när produktiviteten ökar.
Design Reuse and Automation
 • Utnyttja din befintliga data för att skapa nya konstruktioner och öka takten för ny produktutveckling. Med SOLIDWORKS hjälper ett antal verktyg dig att återanvända befintliga 3D CAD-modeller och 2D-ritningar, vilket påskyndar din utvecklingsprocess, spar tid och utvecklingskostnader samt ökar produktiviteten. SOLIDWORKS sök-, automatiserings- och konfigurationsverktyg förenklar återanvändning av befintlig data för att skapa nya design.
Collaborate and share CAD data
 • SOLIDWORKS verktyg för samarbete kring produktutveckling stöder medlemmarna i teamet att arbeta nära med andra projektintressenter, tex leverantörer och kunder. Du kan också skydda proprietär designdata innan du delar den utanför din organisation. SOLIDWORKS verktyg för detta innebär många innovativa, tidsbesparande funktioner såsom 3D Interconnect, eDrawings® och 3D Mark Up av parter och sammanställningar.
Interference Check
 • Innan det är dags för produktion, kontrollera att dina parter och sammanställningar passar, kan monteras samt fungera korrekt med SOLIDWORKS kollissionskontroll. Helt integrerad med CAD kan Interference Check användas i 2D och 3D samtifigt som man designar, ökar farten i produktutvecklingen och beräkning av toleranser görs för att utvärdera tillverkningsbarheten.
Grundläggande beräkningsverktyg - "First-Pass Analysis Tools"
 • SOLIDWORKS Simulation Xpress är ett "First-Pass Analysis Tools" som låter dig göra grundläggande stressanalys på enskilda parter. Du kan snabbt bestämma effekten av kraft och tryck samt generera rapporter för dokumentering av resultatet.
SOLIDWORKS CAM Standard
 • SOLIDWORKS CAM Standard ( CAMWorks®) är en integrerad 2,5-axlig fräsningsprogrammeringslösning. Genom att använda de nya teknologierna i Model-Based Definition (MBD) och kunskapsbaserad maskinbearbetning (KBM), kan SOLIDWORKS CAM snabbt omvandla din "Design-to-Manufacturing"-process genom att förbättra kommunikationen, minimera felmarginaler, förkorta ledtiderna och öka din produktkvalitet .
Design for Manufacturing (DFM)
 • För att säkerställa att din produkt kan tillverkas, tillhandahåller SOLIDWORKS 3D-verktyg för att granska din design tidigt i utvecklingsprocessen, en regelbaserad tillverkningskontroll DFMXpress). Det är mycket lättare och mindre kostsamt att korrigera problem som hittas under ritning /kontruktion än att korrigera dem under tillverkningen.
Productivity Tools
 • SOLIDWORKS erbjuder en mängd olika verktyg som är utformade för att stödja er till att blir mer produktiva, omfattar funktionalitet för beräkningar, jämförelser, kontroll och rapportering.
Advanced CAD File Import/Export and 3D Interconnect
 • SOLIDWORKS tillhandahåller mer än 30 "översättare" för att konvertera inkommande CAD-data till SOLIDWORKS 3D-CAD-format eller för att exportera SOLIDWORKS-data till andra CAD-produkter. 3D Interconnect öppnar de flesta stora CAD-format direkt i SOLIDWORKS utan att behöva konvertera eller spara data som en SOLIDWORKS-fil.
Xtended Reality (XR) Exporter
 • Med Augmented och Virtual Reality kan du förenkla vägen från SOLIDWORKS CAD med ett nytt exportalternativ (Xtended Reality), som är ett ekosystem med AR-, VR- och webbvisningsupplevelser skapade av våra godkända partners. Detta exportalternativ från SOLIDWORKS behåller värdefull information såsom geometri, utseende, rörelsestudier, konfigurationer, visningslägen, metadata och mer.
CAD Libraries (SOLIDWORKS Toolbox)
 • SOLIDWORKS CAD-bibliotek ger dig åtkomst till att lokalisera, ladda ner, spara och dela förbyggda 3D-CAD-modeller och vanligt använda CAD-modeller.
Design for Cost (SOLIDWORKS Costing)
 • SOLIDWORKS automatiska verktyg för kostnadsberäkningar är helt integrerade med 3D CAD, detta gör att du kontinuerligt kan kontrollera dina konstruktioner mot uppsatta kostnadsmål. Övervaka enkelt tillverkningskostnaderna när du utvecklar och undvik därmed kostsamma överaskningar, dubbelarbete eller förseningar i produktionen. Tillverkare kan också använda SOLIDWORKS kostnadsberäkningsverktyg för att automatisera offertförfaranden.
ECAD/MCAD - Collaboration (CircuitWorks ™)
 • Dela data ( tvåvägs) mellan konstruktörer för ECAD och MCAD med hjälp av CircuitWorks ™. Med stöd av CircuitWorks kan du dela, jämföra, uppdatera och spåra elektronisk designdata så att användare snabbt kan lösa problem med denna lösning för integration och samarbete.
CAD Standards Checking (Design Checker)
 • Verifiera att konstruktionen följer företagsstandard, stöd för automatisk korrigering vid användning av felaktigt använd standard. Stöd för konstruktionskontroll med anpassningsbara regelverk.
Collaboration with eDrawings Professional
 • Använd programvaran eDrawings® för att öka samarbete, öka snabbheten i era designprocesser och er produktivitetet genom att visa SOLIDWORKS 3D-modeller och 2D-ritningar i ett färdigt format, e-postvänligt. eDrawings Professional gör det möjligt för användare att snabbt och exakt visa, mäta och markera i konstruktioner vilket förbättrar kommunikationens kvalitet, mellan designers, tillverkare och kunder.
Automated Tolerance Stack-Up Analysis (TolAnalyst)
 • TolAnalyst-verktyget för toleranskedjeanalys kontrollerar automatiskt effekterna av toleranser på delar och enheter för att säkerställa enhetlig passning av komponenter och för att verifiera toleransscheman innan en produkt går till produktion. Toleranskedjeanalysen kan upprepas om en dimension eller toleransförändring görs, vilket ger ett optimerat toleransschema.
Advanced Photorealistic Rendering (SOLIDWORKS Visualize)
 • SOLIDWORKS Visualize Standard hjälper dig att skapa övertygande visuellt innehåll i dina 3D-modeller enkelt och flexibelt. Genom att använda innehåll med fotokvalitet så tidigt som möjligt i designprocessen kandet ge snabb och viktig feedback tidigt så att mer utrymme ges till att fatta än mer grundade designbeslut. SOLIDWORKS Visualize Standard ingår i för dig med aktivt serviceavtal, SOLIDWORKS Professional eller Premium.
SOLIDWORKS File Management
 • SOLIDWORKS PDM Standard tillhandahåller CAD-filhantering som gör det möjligt för enskilda användare och mindre arbetsgrupper att hantera projektdata, kontrollera designrevisioner och hantera / kontrollera åtkomst till filer.
Reverse Engineering (ScanTo3D)
 • Med "Revers Engineering" kan du återskapa ritningar med redan existerande design som bas, öka hastigheten för produktutvecklingen, minimera risker, spara tid och därmed öka produktiviteten. Använd ScanTo3D för att importera, redigera, utvärdera och skapa solida geometrier från skannad moln- och meshdata
Time-based Motion Analysis
 • Utvärdera din produkt, hur kommer den prestera och röra sig under hela sin livscykel med stöd av Rörelsesanalys / SOLIDWORKS Simulation. Visualisera din produkt, som den rör sig i verkligheten, mät krafter och belastning på din design och använd datat för att korrekt dimensionera motorer och skapa den bästa mekaniken för att säkerställa produktens prestanda, kvalitet och säkerhet.
Linear Static Analysis for Parts and Assemblies
 • Linjär stressanalys med SOLIDWORKS Simulation kan göras regelbundet i utvecklingsprocessen, det minskar behovet av dyra prototyper, eliminerar omarbetning och förseningar samt spar tid och kostnader. Linjär spänningsanalys beräknar spänning och deformation i geometrin. SOLIDWORKS Simulation använder Finite Element Analysis (FEA) metod för att bedöma designkomponenter i fasta, skal- eller balkelement och använder linjär spänningsanalys för att bestämma responsen hos parter och sammanställningar.
Pipe and Tube Routing
 • Använd det breda utbudet av verktyg i SOLIDWORKS Premium för att förenkla design och dokumentation av rör och slangar för ett brett utbud av system och applikationer, inklusive maskiner, slidsystem och rörledningar för processanläggningar.
Electrical Cable and Wiring Harness Routing
 • SOLIDWORKS Premium innehåller verktyg som bygger banor med rör, slangar eller kablar för sammanställningar. Routing skapar en speciell typ av undersammanställning som tillåter banor med rör, slangar eller elektriska kablar mellan komponenter.
Advanced Surface Flattening
 • Många produkter tillverkas genom ett plant material, tex plåt, som ges komplexa former. SOLIDWORKS funktion för avancerad yt-utbredning ger kontroll och flexibilitet för att breda utdessa komplexa ytor
Rectangular and Other Section Routing
 • SOLIDWORKS Routing kan användas för att dirigera rektangulära och runda sektioner som inkluderar kanaler, kabelstegar, transportörer, materialhanteringsrännor och andra system.
"

SOLIDWORKS 3D CAD Paketering

SOLIDWORKS Standard

 

SOLIDWORKS Standard utgör grunden i SOLIDWORKS-plattformen och innehåller verktyg för t.ex. 

 • Simulering/verifiering
 • Kostnadsberäkning
 • Tillverkningsbarhet
 • CAM
 • Fotavtryck på miljön
 • Teknisk kommunikation
 • Produktdatahantering

SOLIDWORKS 3D CAD är lättanvänt samtidigt som det har en prestanda av världsklass och vars syfte är att korta ner produktutvecklingstiden, minska kostnaderna och förbättra kvalitén.

SOLIDWORKS Professional

 

SOLIDWORKS 3D CAD i versionen Professional ger dig samma kraft som SOLIDWORKS Standard men med ytterligare funktioner som ökar produktiviteten, säkerställer precisionen och hjälper dig att kommunicera ännu mer effektivt.

SOLIDWORKS Professional innehåller bibliotek av standardparter och fästelement, verktyg för att automatiskt uppskatta tillverkningskostnaderna, hjälp med att intelligent konvertera importerad geometri samt spårning av fel i geometrin.

Ge din konstruktion liv genom Visualize och dela den med andra via eDrawings® Professional.

Välj SOLIDWORKS 3D CAD för ökad produktivitet, effektivitet och kvalité på dina produkter.

SOLIDWORKS Premium

 

SOLIDWORKS Premium utgår från möjligheterna i SOLIDWORKS Standard & Professional och bygger på med funktioner för ökad produktivitet, filhantering, simulering, ytutbredning samt rördragning och du har SOLIDWORKS 3D CAD i versionen Premium.

Med SOLIDWORKS Premium har du allt du behöver i form av funktioner för detaljer, sammanställningar, ritningar, kostnadsberäkning och animering.

De avancerade kablage- och rördragningsverktygen samt förmågan att utföra toleranskedjeanalyser ger användaren möjlighet att testa och lösa komplexa monteringsfrågor tidigt i utvecklingsprocessen.

SOLIDWORKS Premium kan också arbeta med 3D-skannad geometri som innebär att en icke-digital verklighet kan blandas med digital 3D-teknik.

Lös komplexa frågor tidigt i utvecklingsprocessen med SOLIDWORKS Premium.

Testa sveriges bästa SOLIDWORKS Support!

SolidEngineer är den återförsäljare i Sverige som har överlägset högst certifierad support. Det innebär att ni får bättre service i form av kompetent hjälp och kommer därmed vidare med era utmaningar snabbare!

Testa oss – vi är redo!

SOLDIWORKS platinum level support SolidEngineer