SOLIDWORKS Manage

SOLIDWORKS Manage möjliggör hantering av både dokument, artiklar, BOM, processer, uppgifter, metadata, projekträttigheter med mera. SOLIDWORKS Manage är en utökning av det välkända systemet SOLIDWORKS PDM vilket innebär att du enkelt kan vidareutveckla ditt arbetssätt med SOLIDWORKS Manage.

Se video

Vad är SOLIDWORKS Manage?

En av de största utmaningarna med en produktlansering är att snabbt få en överblick av statusen på den information som utgör projektet. Är alla uppgifter genomförda? Har vi nödvändig information? Är vi enligt plan i ett delprojekt? Med SOLIDWORKS Manage kan informationen presenteras i en lättförståelig Dashboard som kan skräddarsys för att inte bara visa den kritiska informationen du behöver utan även presentera rätt information till olika ansvarsområdena i ditt team.

SOLIDWORKS Manage är ett avancerat PDM-system som möjliggör hantering av både dokument, artiklar, BOM, processer, uppgifter, metadata, projekträttigheter med mera. SOLIDWORKS Manage är en utökning av det välkända systemet SOLIDWORKS PDM vilket innebär att du enkelt kan vidareutveckla ditt arbetssätt med SOLIDWORKS Manage.

Genom att ditt team kan samarbeta och dela på informationen snabbt och säkert kan stora vinster uppnås i verksamheten. Användargränssnittet bygger på samma utseende som Utforskaren i Windows® Explorer. SOLIDWORKS Manage kan användas i hela verksamheten och finns för CAD-användare, icke-CAD användare samt konsumenter av information där endast ”viewer” funktionalitet eftersöks.

 

 

SOLIDWORKS Manage fyra områden

SOLIDWORKS Manage består i stora drag av fyra områden som täcker in hela verksamheten och underlättar kontroll och arbetssätt

Projekthantering

 • Hantering av projektfaser
 • Tidplaner och milstolpar
 • Resurs- och kapacitetshantering
 • Koppling till artiklar och filer
 • Uppföljning av status inom varje aktivitet av projektet

Processhantering

 • Hantering av processen
 • Konfigurering av s.k. states
 • Beslutspunkter för olika processer
 • Koppling mot beslutsfattare, påverkade artiklar och filer
 • Automatiskt triggade processer från state-ändringar i workflow

Artikelhantering

 • Hantering, skapande samt ändring av artiklar
 • Jämförelse av BOM-listor
 • Skapa BOM-listor från SOLIDWORKS konfigurationer
 • Konfigurerbara BOM-listor mot SOLIDWORKS ritningen

Dashboard och rapportverktyg

 • Interaktiv miljö
 • Länkat till databasen
 • Rapporter
solidworks manage dashboard

Dashboard och dynamiska rapporter

Dashboard i SOLIDWORKS Manage är grafiska och interaktiva paneler med data som hjälper projektdeltagaren att få en överblick och fatta nödvändiga beslut. Information om projektet, processen, dokument, metadata m.m. kan visualiseras. utvecklare 

Du får i realtid en överblick av de olika aktiviteterna inom olika projekt som både berör dig och gruppen. Vid inloggningen kan en användare direkt se vilka uppgifter som tilldelats och avsatt projekttid för uppgifterna. Utseendet kan skräddarsys för den enskilde användaren och olika utseenden kan skapas för olika projekt. Data kan även visualiseras från olika databaser i Dashboard. Efter granskningen i Dashboard går användaren direkt över till Project Management för mer detaljer.

Testa sveriges bästa SOLIDWORKS Support!

SolidEngineer är den återförsäljare i Sverige som har överlägset högst certifierad support. Det innebär att ni får bättre service i form av kompetent hjälp och kommer därmed vidare med era utmaningar snabbare!

Testa oss – vi är redo!

solidworks manage projekthantering

Projekthantering

För många företag innebär en hantering av projektinformation inom produktutveckling en hantering av olika bristfälligt integrerade verktyg såsom t.ex. epost, Microsoft Project och MS Excel. Projektöverblick är en kritiskt faktor för framgångsrik produktutveckling. Med Project Management hänger all information inom projektet ihop. En bättre planering avseende nyttjandet av resurser och aktiviteter kan genomföras.

Med Project Management kan du skräddarsy vilken information som ska visualiseras i projektlistor samt den grafiska överblicken inom projektet med t.ex ett Gantt-schema. Information såsom projektets start- och slutdatum, ackumulerad tid, resurser m.m. kan enkelt hanteras. Uppgifter kan skapas med kopplad projektdokumentation.

Från listan över tillgängliga projekt kan användaren få en djupare förståelse för statusen inom varje enskild aktivitet. Kopplad information finns från de olika flikarna i Project Management. Överblicken gör det möjligt för projektledaren att granska och godkänna t.ex. den kompletta BOM-listan vilket gör att processen kan ta ett steg vidare mot produktion.

Tekniska förutsättningar för SOLIDWORKS Manage?

Klient- och serverkraven är i stort sett desamma som för SOLIDWORKS PDM Professional. SOLIDWORKS Manage körs på samma SQL Server® som SOLIDWORKS PDM Professional och har en egen databas som ansluts till valvdatabaser i SOLIDWORKS PDM Professional.

SOLIDWORKS Manage har ett särskilt användargränssnitt (UI) för stationära datorer, men användarna kan också få tillgång till information och funktioner i Windows® Explorer och via tillägget SOLIDWORKS CAD. Dessutom finns även webbläsarbaserat gränssnitt som inte kräver någon installation på klienterna. Oavsett hur du får åtkomst till SOLIDWORKS Manage så har det ett lättanvänt administrationsverktyg med grafiska användargränssnitt, så att företag enkelt kan konfigurera och hantera systemet utan IT-support eller externa konsulter.

solidworks manage processhantering

Processhantering med länkad data

För många är SOLIDWORKS PDM ett utmärkt sätt att styra förändringar genom arbetsflöden. Företagets  arbetsflöden blir flexibla och visuella vilket underlättar förändringsprocessen under utvecklingsprocessen. En förändringsorder som följer min process baserat på flera andra ändringsförfrågningar kan hanteras med SOLIDWORKS Manage.

I stället för att hoppas att någon läser ett e-postmeddelande för att vidta åtgärder kan jag tilldela uppgifter till min ingenjörsgrupp. Flöden visualiseras grafiskt med en dynamisk koppling till objekten. Rapporter riktade till utvalda användare kan skapas i flöden helt automatiskt. Med SOLIDWORKS Manage kan komplexare processer hanteras. En konsekvent hantering sker i en miljö där ett löpande förändringsarbete utförs hela vägen mot en leverans.

solidworks manage artikelhantering

Artikelhantering

SOLIDWORKS Manage kan automatiskt eller selektivt skapa artiklar baserat på SOLIDWORKS-konfigurationer. Detta underlättar hanteringen av t.ex. material, färger m.m. vid unika leveranser baserat på samma 3D-geometri.

En utmaning för många är att hantera CAD och icke-CAD data i samma BOM. SOLIDWORKS Manage möjliggör en hantering av BOM-data från olika discipliner t.ex. mekanik, el, förpackningar m.m. Med en master-BOM kan en betydligt bättre överblick uppnås i utvecklingsprocessen. Flexibiliteten möjliggör t.ex. hantering av olika språk med olika BOM-varianter. Samtliga ingående poster som är nödvändiga för en leverans inkluderas i BOM-listan.

Klienttyper för SOLIDWORKS Manage

Professional Editor

En Windows-baserad klient för ingenjörer och konstruktörer som arbetar med SOLIDWORKS och andra populära konstruktionsverktyg. Den innehåller alla funktioner som finns i SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor med programspecifika integrationer som hanterar komplexa filsammanhang och -egenskaper. Dessutom ingår alla funktioner för att hantera projekt, delta i processer, skapa och redigera materialspecifikationer och komma åt administrationspaneler och rapporter.

Professional Contributor

En Windows-baserad klient främst för personer som hanterar utvecklingsprojekt, skapar produktstrukturer (till exempel CAD och postbaserade komponenter) och deltar i olika verksamhetsprocesser. Dessutom innehåller den alla funktioner som erbjuds i SOLIDWORKS PDM Professional Contributor riktade till personer som skapar fildata från andra program och andra produktrelaterade filer (till exempel Word och Excel)

Professional Viewer

Är  en Windows-baserad klient för användare som behöver söka efter, visa och skriva ut dokument. Dessutom innehåller den alla funktioner i SOLIDWORKS PDM Professional Viewer-licenser. Den lämpar sig för personer som behöver delta i SOLIDWORKS PDM Professional-baserade arbetsflöden och SOLIDWORKS Manage-baserade processer och som behöver visa administrationspaneler, köra rapporter och visa projektets förlopp.

Serviceavtal från SolidEngineer inkluderar följande

Teknisk Support

med ett serviceavtal från SolidEngineer har du tillgång till våra SOLIDWORKS experter varje vardag mellan 8-17. Vi hjälper dig både per telefon och via fjärrsupport. Vi guidar dig genom svårigheter och tipsar om sätt att lösa dina utmaningar.

Fördelar:

 • Teknisk support av vårt certifierade supportteam
 • Remote Desktop Support för att lösa dina tekniska problem direkt på din dator
 • Regelbunden kontakt gällande uppdateringar och tips & tricks

Uppdateringar & Extraresurser

Ha alltid den senaste versionen av SOLIDWORKS och få direkt access till användbara bibliotek av parter, sammanställningar, ritningar och andra features från andra användare världen över.

Du får:

 • Automatisk Uppdatering till den absolut senaste versionen av SOLIDWORKS
 • FRI tillgång till SOLIDWORKS Customer Portal för Macron, Dokumentation, och möjlighet att skicka in förbättringsförslag.
 • Full tillgång till SOLIDWORKS Knowledge Base för Artiklar, Tekniska tips, och Best Practices.

Utbildning & Certifiering

Med ett serviceavtal har du möjlighet att teckna ett 2- eller 3-årigt utbildningsavtal som ger dig tillgång till obegränsad mängd utbildning för ditt företag. På plats eller online.

Dessutom ingår:

 • MySolidWorks Standardkonto som inkluderar 600+ online tutorials.
 • FRI tillgång till SOLIDWORKS testing and certification för att certifiera dig till Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA) eller Professional (CSWP).

Varför välja SolidEngineer?

SolidEngineer drivs av att hjälpa företag att etablera en förändring som leder till ökad konkurrenskraft. Vi strävar efter att överträffa våra kunders förväntan, bidra i form av en stark inspiratör, ge löften vi kan stå för samt ta ansvar för att våra kunders möjligheter blir förverkligade i en växande och global värld.

 • Erbjuder helhetslösningar
 • Hög teknisk kompetens
 • Väl beprövade produkter med stabilitet

Läs mer om oss

Kontakta oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.