SOLIDWORKS Product Data Management

Med SOLIDWORKS PDM så kan ditt företag hantera, synkronisera och kommunicera produktdata effektivt så att bättre produkter skapas snabbare.

SOLIDWORKS Manage ger dig möjlighet att hantera hela produktens livscykel och motsvarar ett Product Lifecycle Management system - PLM.

SOLIDWORKS PDM, PLM & Manage

SOLIDWORKS erbjuder två olika typer av program för hantering av produktdata – Product Data Management (PDM) samt påbyggnaden till Manage; Product Lifecycle Management (PLM). PDM program hjälper dig med ordning och reda bland filer när ni är många som jobbar med olika filer. PLM program hjälper dig att hantera hela filens livscykel. Du får hjälp med processhantering och projektledning, perfekt för er som är flera som jobbar med samma filer och är i behov av ett större hanteringssystem.

PDM vs PLM

Product Data Management – PDM

Med SOLIDWORKS PDM så kan ditt företag att hantera, synkronisera och kommunicera produktdata effektivt så att bättre produkter skapas snabbare. SOLIDWORKS PDM erbjuder säker produktdatahantering inom hela er organisation, från konstruktion till produktion. En programvara som dessutom är tätt integrerad med SOLIDWORKS övrig mjukvara, lätt att arbeta i och relativt snabbt att driftsätta.

SOLIDWORKS PDM gör det möjligt för alla som är involverade i ett projekt att dela och kommunicera information och samarbeta enkelt, samtidigt som det sparas och hanteras på ett säkert sätt med automatiska versioner och säker kontrollerad revisionshantering. De flexibla och anpassningsbara arbetsflödesfunktionerna ger organisationen möjlighet att automatisera och kontrollera processerna för produktutvecklingen. SOLIDWORKS PDM är fullt integrerad i utforskaren, vilket gör steget lätt för den vana windowsanvändaren.

Ägna mer tid åt innovation och produktutveckling – minska administration och letande. Börja använd SOLIDWORKS PDM.

En man sitter vid sitt skrivbord och jobbar med ritningar i SOLIDWORKS.

Fördelar med att använda SOLIDWORKS PDM

Mer effektivt samarbete

Flera användare får samtidigt tillgång till och kan arbeta med samma designfiler, vilket säkerställer att alla arbetar med de senaste versionerna.

Förbättrad versionshantering

Håll reda på ändringar som görs i designfiler, återgå enkelt till tidigare versioner om det behövs. Vilket hjälper till att förebygga fel och säkerställa att rätt version av en design används.

Förenklat arbetsflöde

Integreras med andra SOLIDWORKS-verktyg och kan automatisera många uppgifter, såsom att skapa ritningar och generera materialförteckningar, vilket hjälper till att förenkla designprocessen och minska risken för fel.

Förbättrad säkerhet

Få en säker lagring av designdata och tillåt administratörer att kontrollera åtkomst till specifika filer och mappar, vilket hjälper till att skydda känslig immateriell egendom.

Bild som illustrerar ett PDM system flöde

Product Lifecycle Management – PLM

SOLIDWORKS Manage är ditt PLM program. Det möjliggör hantering av både dokument, artiklar, BOM, processer, uppgifter, metadata, projekträttigheter och mycket mer. SOLIDWORKS Manage är en utökning av SOLIDWORKS PDM vilket innebär att du enkelt kan vidareutveckla ditt arbetssätt med SOLIDWORKS Manage.

En av många företags största utmaningarna är att snabbt få en överblick av status och information som utgör ett projekt. Är alla uppgifter genomförda? Har vi nödvändig information? Är vi enligt plan i ett delprojekt? Med SOLIDWORKS Manage presenteras informationen enkelt och kan skräddarsys för att inte bara visa den kritiska informationen utan även presentera relevant information till olika ansvarsområden i teamen.

Genom att ditt team kan samarbeta och dela på informationen snabbt och säkert kan stora vinster uppnås i verksamheten. Användargränssnittet bygger på samma utseende som Utforskaren i Windows® Explorer. SOLIDWORKS egna PLM system kan användas i hela verksamheten och finns för CAD-användare, icke-CAD användare samt konsumenter av information där endast ”viewer” funktionalitet eftersöks.

Varför ett PLM-system?

SOLIDWORKS Manage består i stora drag av fyra områden som täcker in hela verksamheten och underlättar kontroll och arbetssätt

Projekthantering

Hantera projektfaser, tidsplaner och milstolpar. Gör det lättare att hantera både resurser och kapacitet. Koppla projekt och faser till artiklar och filer. Det är också enkelt att följa upp status inom varje aktivitet av projektet. 

Processhantering

Hantera hela processen med enkelhet. Konfigurera states och få tydliga beslutspunkter för olika processer i projekt. Koppla processer mot olika beslutsfattare, artiklar och filer, samt skapa automatiskt triggade processer från state-ändringar i workflow.

Artikelhantering

Med PLM system blir hantering, skapande samt ändring av artiklar enkelt. Jämför BOM-listor och skapa BOM-listor från SOLIDWORKS konfigurationer. Självklart kan även BOM-listor konfigureras mot SOLIDWORKS ritningen.

Dashboard och rapportverktyg

Få en interaktiv miljö med verktyg länkat till databasen och skapa enkelt rapporter. Spara tid och presentera information enkelt och korrekt.

SOLIDWORKS PDM Quickstart

Vi erbjuder ett uppstartspaket för er som snabbt vill komma igång med er PDM. Efter en genomgången Quickstart ska ni kunna använda PDM i ert dagliga arbete. Utöver den genomgång som ingår i Quickstart erbjuder vi fördjupad utbildning till både användare och administratörer.

Se våra Quickstart-paket

SOLIDWORKS PDM ROI

Räkna ut din Return Of Investment i ROI-kalkylatorn.
-På 10 minuter vet du hur mycket ni vinner på att införa PDM!

Till Kalkylatorn

Testa Sveriges bästa SOLIDWORKS Support!

SolidEngineer är den återförsäljare i Sverige som har överlägset högst certifierad support. Det innebär att ni får bättre service i form av kompetent hjälp och kommer därmed vidare med era utmaningar snabbare!

Testa oss – vi är redo!

Icon som illustrerar högsta certifiering av SolidEngineer tekniker

Ladda ner guiden om Distribuerad Datahantering:

Hantera produktdatan på rätt sätt:

  • Lagra datan lättåtkomligt
  • Skydda datan från överskrivning etc.
  • Leverera rätt data vid rätt tid

Bild på SOLIDWORKS PDM produktdatablad