SOLIDWORKS Plastics

För dig som designar plastdetaljer har de tillgängliga simuleringsverktygen på marknaden ofta både varit svåra att använda och dyra i inköp.

Med SOLIDWORKS ursprungliga ledstjärna om ”ease of use” och ”affordable” inom mjukvaruanvändning så blir denna produkt ett välkommet steg inom branschen.

Få kontroll över formsprutningsförloppet

SOLIDWORKS Plastics är en  enkel lösning för dig som vill simulera formsprutningsförlopp av plastdelar och verktyg för injektion. SOLIDWORKS Plastics simulerar hur den smälta plasten strömmar ut under formsprutningsprocessen samtidigt som du kan se hur tillverkningsrelaterade defekter eventuellt uppstår. Detta ger dig möjlighet att utvärdera producerbarheten i ett så tidigt skede som möjligt av konstruktionsfasen.

SOLIDWORKS Plastics hjälper dig att optimera din design

Att få kontroll över flödet spar kostsamma ändringar längre fram i utvecklingsprocessen, förbättrar kvaliteten och förkortar tiden till marknaden, time-to-market. Du har möjlighet att optimera för form, passform och funktion m.m. SOLIDWORKS Plastics innehåller även en ”Advisor” som hjälper till vid felsökning och som kan ge praktiska råd om ändringar.

Möjligheter med SOLIDWORKS Plastics

SOLIDWORKS Plastics ger konstruktörer och designers värdefulla insikter under konstruktionsfasen så att de kan koncentrera sig på att skapa innovationer samtidigt som de minskar kostnader och även time-to-market.

Optimera produktion av plastdetaljer

SOLIDWORKS Plastics kan användas för att optimera väggtjocklek, läge och dimensioner på runners och ingötskanaler. Allt för att plasten ska flöda rätt och därmed minska risken för dyra omarbetningar.

Minskad kassering

SOLIDWORKS Plastics förenklar analysen av designiterationer i de tidigare stadierna av produktutvecklingen – när kostnaden för att ändra är lägre och påverkan på producerbarheten störst. Öka kvalitén på produkterna och minska kasseringar.

Minska time-to-market

SOLIDWORKS Plastic hjälper till att förutsäga tillverkningsproblem innan verktygen är tillverkade vilket gör att man kan eliminera kostsamma omarbetningar och därmed risk för förseningar i projekten. SOLIDWORKS Plastics hjälper till att hålla dina deadlines.

Automatiserad rapportering

Genom automatiserade rapporter förenklar SOLIDWORKS Plastics samarbetet för utspridda designteam att enkelt dela med sig av simuleringsresultat till varandra.

Vanliga problem som SOLIDWORKS Plastics löser

 • Plasten strömmar inte som tänkt i verktyget.
 • Luftbubblor, krympmärken eller warping uppstår.
 • Mycket kasseras pga felkonstruerade verktyg.

Testa sveriges bästa SOLIDWORKS Support!

SolidEngineer är den återförsäljare i Sverige som har överlägset högst certifierad support. Det innebär att ni får bättre service i form av kompetent hjälp och kommer därmed vidare med era utmaningar snabbare!

Testa oss – vi är redo!

Hantera ändringar tidigt i designprocessen – spar tid och pengar!

 • Minska dolda kostnader. Genom att i förväg beräkna t ex optimal väggtjocklek, läge på kanaler och runners minskas antalet kostsamma fel senare i processen.
 • Minska time-to-market genom att förutse optimal verktygsform och reducera kostsamma ommodelleringar av verktyg.
 • Förbättra samarbetet mellan olika siter genom att enkelt kunna dela simuleringsresultat.

Streamline Plastics Mesh Geometry

I SOLIDWORKS Plastics kan du arbeta med dina SOLIDWORKS modeller direkt – det blir möjligt att på så sätt använda mer precisa geometrier vilken i sin tur ger bättre slutresultat.

Se video

SOLIDWORKS Plastics Paketering

SOLIDWORKS Plastics Standard

Intuitiv simuleringsmjukvara framtagen för design av plastdetaljer.

Se till att optimera plastdetaljerna så tidigt som möjligt  i designprocessen, en fas i processen där ändringar fortfarande inte behöver bli så kostsamma. SOLIDWORKS Plastics får du möjlighet att minska kasseringar och förkorta time-to-market.

 • Optimera plastdetaljer för form och funktion
 • Fullt integrerad i SOLIDWORKS CAD
 • Kommunikation mellan avdelningar/designteam

SOLIDWORKS Plastics Professional

SOLIDWORKS Plastics professional riktar sig till designers av parter för formfyllning och tillverkare av formfyllnadsverktyg. Simulera konstruktionens deformation i endera riktningen eller globalt inom konstruktionen. Med deformation menas de buktigheter som kan uppstå i samband med plasttillverkningens fyllnads-, packnings- samt avkylningsprocess. Dessa fenomen uppstår p.g.a. att spänningar byggs in i materialet under processen. Man vill simulera detta bl.a. på grund av de s.k. Inmould begränsningar som finns, efter utstötningen eller för en kvantitativ utvärdering av de krympmärken som uppstår i samband med gjutprocessen.

 • Undvik kostsamma omarbetningar av formfyllnadsverktyg
 • Optimera ingör, runners och gates
 • Optimera cykeltiden och minska kassationerna

SOLIDWORKS Plastics Premium

SOLIDWORKS Plastics Premium erbjuder också andra toppmoderna funktioner, som t.ex. möjligheten att exportera den s.k. motverkande-deformerade geometrin, i syfte att optimera arbetet med formverktyget. Detta brukar med ett gemensamt namn kallas för ”Warpage-analysis”, ibland förkortat WARP.

 • Designa och analysera komplexa avkylningsprocesser
 • Minska tidsåtgång och kostnader. Optimera avkylning för att minska cykeltid.
 • Förbättra processerna. Optimera part och formfyllnadsdesignen, materialval och processparametrar för att minska warpage hos parten.

Ladda ner Whitepaper:
Bli framgångsrik med produktion av formsprutade plastdetaljer

Att få fram rätt produkt med förväntade egenskaper snabbt har blivit en kritisk framgångsfaktor i nutidens hårda konkurrens.

 • Skillnaden mellan prototydriven och simuleringsdriven formsprutning
 • Utmaningar med formsprutning
  • Kostnadsbesparingar
  • Prototypbehov
  • Balansera design och kvalitet
  • Snabba upp produktionscykler

solidworks plastics

Licens från SolidEngineer inkluderar följande

Teknisk Support

Du har tillgång till våra SOLIDWORKS experter varje vardag mellan 8-17. Vi hjälper dig både per telefon och via fjärrsupport. Vi guidar dig genom svårigheter och tipsar om sätt att lösa dina utmaningar.

Fördelar:

 • Teknisk support av vårt certifierade supportteam.
 • Remote Desktop Support för att lösa dina tekniska problem direkt på din dator.
 • Regelbunden kontakt gällande uppdateringar och tips & tricks.

Uppdateringar & Extraresurser

Ha alltid den senaste versionen av SOLIDWORKS och få direkt access till användbara bibliotek av parter, sammanställningar, ritningar och andra features från andra användare världen över.

Du får:

 • Automatisk Uppdatering till den absolut senaste versionen av SOLIDWORKS.
 • Full tillgång till SOLIDWORKS Knowledge Base för Artiklar, Tekniska tips, och Best Practices.

Utbildning & Certifiering

Du har även möjlighet att teckna ett 2- eller 3-årigt utbildningsavtal som ger dig tillgång till obegränsad mängd utbildning för ditt företag, på plats eller online.

Dessutom ingår:

 • MySolidWorks Standardkonto som inkluderar 600+ online tutorials.
 • FRI tillgång till SOLIDWORKS testing and certification för att certifiera dig till Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA) eller Professional (CSWP).