SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation hjälper konstruktörer och produktdesigners att förutsäga beteendet hos en konstruktion i verkliga förhållanden. Det blir lättare att upptäcka problem och åtgärda dessa i god tid innan produkten går vidare till tillverkning av prototyp och verktyg och till slutproduktion. På så sätt blir resultatet en mycket mer kostnadseffektiv produktutveckling.

SOLIDWORKS Simulation Standard - SOLIDWORKS Simulation Professional - SOLIDWORKS Simulation Premium

Vad är simulering?

SOLIDWORKS Simulation är ett FEA-program (Finite Element Analysis) inbyggt i det välbekanta SOLIDWORKS CAD-gränssnittet. Simulering ger dig som designer och ingenjör de verktyg du behöver för att snabbt testa dina konstruktioner och intelligent iterera på dem.

SOLIDWORKS Simulation hjälper dig att på ett enkelt sätt utföra linjära och icke-linjära hållfasthetsanalyser, rörelseanalyser, flödesanalyser, frekvensanalyser, termiska beräkningar, optimeringar, utmattning, tryckkärlsberäkningar, dropptester m.m.

Analysverktyg FEM

Linear Static Analysis

Validera produktens prestanda och säkerhet genom att beräkna spänningar och deformationer på detaljer och sammanställningar orsakade av interna och externa laster.

Thermal Analysis

Beräkna temperaturer och värmeöverföring inom och mellan komponenter.

Nonlinear Analysis

Analysera spänningar och deformationer av icke-linjär karaktär.

Parametric Optimization

Optimera materialvalet för plast- och gummikomponenter eller förpackningar som innehåller plast- eller gummidelar.

Finite Element Analysis (FEA)

Använd Finit Elementanalys för att beräkna spänningar och förskjutningar av detaljer och sammanställningar orsakade av interna och externa laster.

Motion (Kinematic) Analysis

Utvärdera mekanisk prestanda genom rörelser med hjälp av rigid body-analys.

Buckling Analysis

Undersök bucklingsstyrkan hos en konstruktion med och utan omgivande belastningar för att säkerställa att den uppfyller produktkraven för styrka, prestanda och säkerhet.

Fatigue Analysis

Förutse komponentutmattning genom att simulera upprepade eller slumpmässiga belastningscykler.

Frequency Analysis

Identifiera gränsvärden och säkerställ att den naturliga vibrationen håller sig inom dessa värden.

Topology Optimization

Optimera en design för att uppfylla fördefinierad prestanda för styrka-till-vikt, frekvens eller styvhet.

Composite Analysis

Specificera fiber orientering och stärk din design. Resultatet ger information om hur mycket stress varje lager och nivå utsätts för.

Drop Analysis

Simulera dropp test och analysera hur träffen påverkar komponenter och sammanställningar. Få full kontroll över träffen och förstå hur designen beter sig under påverkan av yttre stötar.

SOLIDWORKS Simulation Paketering

SOLIDWORKS Simulation Standard

Simulation Standard innehåller funktioner som hjälper konstruktörer att tidigt i konstruktionsfasen avgöra om deras produkter kommer att fungera som de tänkt och hur länge de kommer att hålla.

Till exempel kan du utföra:

  • Linjär statisk analys av sammanställningar
  • Tidsbaserad rörelsesimulering
  • Utmattningsanalys
  • Få visuell feedback om effekten av en konstruktionsändring på resultatkriterier, till exempel maximal tillåten spänning

Programvaran ger konstruktörer förståelse för hur produkten kommer att fungera och hur lång tid den kan hålla – simuleringarna för att denna information kommer redan i designfasen och dyra ändringar och kostsamma satsningar kan förutses och undvikas.

SOLIDWORKS Simulation Professional

Simulation Professional ger dig utökade möjligheter att studera diverse olika förlopp och ger förutsättningar för att optimera designen.
Programvaran hjälper dig att avgöra produktens mekaniska motstånds, uthålligheten hos produkten. Förståelse för topologin och naturliga frekvenser skapas genom simulering och dessutom ses effekten av temperaturförändringar på parter och sammanställningar. Undersökning av tryckkärl kan göras och du kan säkerställa att de klarar uppställda villkor. Läs mer om vad du kan göra med SOLIDWORKS Simulation Professional.

SOLIDWORKS Simulation Premium

SOLIDWORKS Simulation Premium ger dig ytterligare kraftfulla funktioner utöver vad som ingår i Simulation Professional. Du får möjligheter att med än mer kraft och effektivitet i  verktyget utvärdera och simulera design för icke-linjära material , tex gummi, silikoner och andra elastomerer. Stöd att kunna göra dynamiska analyser av parter och sammanställningar och även simulera med symmetriska och osymmetriska kompositmaterial- Förändringar orsakade av temperatur kan bedömas.

En ytterligare tillgång i programvaran är att den ger stöd för tre st avancerade studier, Icke-linjär statiskt och dynamiskt samt Linjär dynamisk studie. En bra egenskap som ingår är möjlighet till avlastning vid  processorkrävande simuleringar, en ytterligare dator kan kopplas in vid dessa tillfällen för att frigöra resurser.

SOLIDWORKS PDM ROI

Räkna ut din Return Of Investment i ROI-kalkylatorn. LOOPA ut och in med denna ROI

Vad kostar det? Testa och se hur snabbt du kan räkna hem investeringen i ett SOLIDWORKS simuleringsverktyg!

Börja räkna

Testa Nordens bästa tekniska support!

SolidEngineer är den återförsäljare i Sverige som har överlägset högst certifierad support. Det innebär att ni får bättre service i form av kompetent hjälp och kommer därmed vidare med era utmaningar snabbare!

Testa oss – vi är redo!