SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation hjälper konstruktörer och produktdesigners att förutsäga beteendet hos en konstruktion i verkliga förhållanden. Det blir lättare att upptäcka problem och åtgärda dessa i god tid innan produkten går vidare till tillverkning av prototyp och verktyg och till slutproduktion. På så sätt blir resultatet en mycket mer kostnadseffektiv produktutveckling.

SOLIDWORKS Simulation Standard - SOLIDWORKS Simulation Professional - SOLIDWORKS Simulation Premium

SOLIDWORKS Simulation för arbete i en integrerad miljö

SOLIDWORKS Simulation hjälper dig att på ett enkelt sätt utföra linjära och icke-linjära hållfasthetsanalyser, rörelseanalyser, flödesanalyser, frekvensanalyser, termiska beräkningar, optimeringar, utmattning, tryckkärlsberäkningar, dropptester m.m.

SOLIDWORKS Simulations stora vinst är möjligheten att arbeta integrerat i SOLIDWORKS där Simulation är en del av det lättanvända 3D CAD-systemet. Den vana användaren hittar i menyerna snabbt och förändringar som görs i 3D-modellen slår direkt igenom i simuleringsberäkningen.

SOLIDWORKS Simulation - möjligheter

Linjär stressanalys

Validera produktens prestanda och säkerhet genom att beräkna spänningar och deformationer på detaljer och sammanställningar orsakade av interna och externa laster.

Termisk analys

Beräkna temperaturer och värmeöverföring inom och mellan komponenter.

Icke-linjär analys

Analysera spänningar och deformationer av icke-linjär karaktär.

Optimera val av  vissa komponenter

Optimera materialvalet för plast- och gummikomponenter eller förpackningar som innehåller plast- eller gummidelar.

Finite Element Analys (FEA)

Använd Finit Elementanalys för att beräkna spänningar och förskjutningar av detaljer och sammanställningar orsakade av interna och externa laster.

Rörelseanalys

Utvärdera mekanisk prestanda genom rörelser med hjälp av rigid body-analys.

Bucklingsanalys

Undersök bucklingsstyrkan hos en konstruktion med och utan omgivande belastningar för att säkerställa att den uppfyller produktkraven för styrka, prestanda och säkerhet.

Utmattningsanalys

Förutse komponentutmattning genom att simulera upprepade eller slumpmässiga belastningscykler.

Frekvensanalys

Identifiera gränsvärden och säkerställ att den naturliga vibrationen håller sig inom dessa värden.

Vibrationsanalys

Beräkna hur vibrerande eller instabila delar kan förkorta livslängden på produkten och ha därmed möjlighet att eliminera fel i konstruktionen.

Matcha design och prestanda

Optimera en design för att uppfylla fördefinierad prestanda för styrka-till-vikt, frekvens eller styvhet.

SOLIDWORKS PDM ROI

Räkna ut din Return Of Investment i ROI-kalkylatorn.

Vad kostar det? Testa och se hur snabbt du kan räkna hem investeringen i ett SOLIDWORKS simuleringsverktyg!
Börja räkna »

SOLIDWORKS Simulation Paketering

SOLIDWORKS Simulation Standard

Simulation Standard innehåller funktioner som hjälper konstruktörer att tidigt i konstruktionsfasen avgöra om deras produkter kommer att fungera som de tänkt och hur länge de kommer att hålla.

Till exempel kan du utföra:

 • Linjär statisk analys av sammanställningar
 • Tidsbaserad rörelsesimulering
 • Utmattningsanalys
 • Få visuell feedback om effekten av en konstruktionsändring på resultatkriterier, till exempel maximal tillåten spänning

Programvaran ger konstruktörer förståelse för hur produkten kommer att fungera och hur lång tid den kan hålla – simuleringarna för att denna information kommer redan i designfasen och dyra ändringar och kostsamma satsningar kan förutses och undvikas.

SOLIDWORKS Simulation Professional

Simulation Professional ger dig utökade möjligheter att studera diverse olika förlopp och ger förutsättningar för att optimera designen.
Programvaran hjälper dig att avgöra produktens mekaniska motstånds, uthålligheten hos produkten. Förståelse för topologin och naturliga frekvenser skapas genom simulering och dessutom ses effekten av temperaturförändringar på parter och sammanställningar. Undersökning av tryckkärl kan göras och du kan säkerställa att de klarar uppställda villkor. Läs mer om vad du kan göra med SOLIDWORKS Simulation Professional.

Läs mer om SOLIDWORKS Simulation Professional

SOLIDWORKS Simulation Premium

SOLIDWORKS Simulation Premium ger dig ytterligare kraftfulla funktioner utöver vad som ingår i Simulation Professional. Du får möjligheter att med än mer kraft och effektivitet i  verktyget utvärdera och simulera design för icke-linjära material , tex gummi, silikoner och andra elastomerer. Stöd att kunna göra dynamiska analyser av parter och sammanställningar och även simulera med symmetriska och osymmetriska kompositmaterial- Förändringar orsakade av temperatur kan bedömas.

En ytterligare tillgång i programvaran är att den ger stöd för tre st avancerade studier, Icke-linjär statiskt och dynamiskt samt Linjär dynamisk studie. En bra egenskap som ingår är möjlighet till avlastning vid  processorkrävande simuleringar, en ytterligare dator kan kopplas in vid dessa tillfällen för att frigöra resurser.

Läs mer om SOLIDWORKS Simulation Premium

Testa sveriges bästa SOLIDWORKS Support!

SolidEngineer är den återförsäljare i Sverige som har överlägset högst certifierad support. Det innebär att ni får bättre service i form av kompetent hjälp och kommer därmed vidare med era utmaningar snabbare!

Testa oss – vi är redo!

Se vilka delar som ingår i SOLIDWORKS Simulation Standard

Se video»

Ladda ner “Integrera beräkningsarbetet i konstruktionsfasen”

Att arbeta med simuleringsdriven design effektiviserar produktutvecklingen och ökar kvalitén på produkterna. Här kan du läsa om hur du kommer igång med:

 • Urval av konceptkonstruktion
 • Förfining av produktkonstruktion
 • Slutlig konstruktionsvalidering

Genom god förståelse för designens prestanda ökar konkurrenskraften väsentligt

Från delspänningar och säkerhetsfaktorer till problem med icke-linjära material och vibrationer, skapa en större förståelse för din designs prestanda och stå stark i konkurrensen.
Se video

Serviceavtal från SolidEngineer inkluderar följande

Teknisk Support

med ett serviceavtal från SolidEngineer har du tillgång till våra SOLIDWORKS experter varje vardag mellan 8-17. Vi hjälper dig både per telefon och via fjärrsupport. Vi guidar dig genom svårigheter och tipsar om sätt att lösa dina utmaningar.

Fördelar:

 • Teknisk support av vårt certifierade supportteam
 • Remote Desktop Support för att lösa dina tekniska problem direkt på din dator
 • Regelbunden kontakt gällande uppdateringar och tips & tricks

Uppdateringar & Extraresurser

Ha alltid den senaste versionen av SOLIDWORKS och få direkt access till användbara bibliotek av parter, sammanställningar, ritningar och andra features från andra användare världen över.

Du får:

 • Automatisk Uppdatering till den absolut senaste versionen av SOLIDWORKS
 • FRI tillgång till SOLIDWORKS Customer Portal för Macron, Dokumentation, och möjlighet att skicka in förbättringsförslag.
 • Full tillgång till SOLIDWORKS Knowledge Base för Artiklar, Tekniska tips, och Best Practices.

Utbildning & Certifiering

Med ett serviceavtal har du möjlighet att teckna ett 2- eller 3-årigt utbildningsavtal som ger dig tillgång till obegränsad mängd utbildning för ditt företag. På plats eller online.

Dessutom ingår:

 • MySolidWorks Standardkonto som inkluderar 600+ online tutorials.
 • FRI tillgång till SOLIDWORKS testing and certification för att certifiera dig till Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA) eller Professional (CSWP).

Varför välja SolidEngineer?

SolidEngineer drivs av att hjälpa företag att etablera en förändring som leder till ökad konkurrenskraft. Vi strävar efter att överträffa våra kunders förväntan, bidra i form av en stark inspiratör, ge löften vi kan stå för samt ta ansvar för att våra kunders möjligheter blir förverkligade i en växande och global värld.

 • Erbjuder helhetslösningar
 • Hög teknisk kompetens
 • Väl beprövade produkter med stabilitet

Läs mer om oss

Kontakta oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.