SOLIDWORKS Sustainability

Öka din konkurrenskraft med hållbar design!
Vill du minska dina produkters miljöpåverkan, få kontroll på hur den omgivande miljön påverkas av din produktutveckling och samtidigt öka din konkurrenskraft med en miljömedveten prägel?

SOLIDWORKS Sustainability – för hållbar design

Marknaden för hållbar design växer stadigt i takt med att människans miljömedvetenhet ökar. SOLIDWORKS Sustainability ger dig möjlighet att kontrollera dina produkters avtryck på miljön. Många företag runt om i världen har satt miljöhänsyn till en allt högre prioritet i sin dagliga verksamhet. Både privatpersoner och företag baserar sina köpbeslut på faktorer som påverkar den omgivande miljön.

Simulera dina produkters miljöpåverkan

SOLIDWORKS Sustainability ger dig möjlighet att simulera hur dina produkter påverkar den omgivande miljön och se den relativa förändringen mellan olika produktversioner inom följande områden:

 • Mindre koldioxidutsläpp
 • Energiförbrukning under produktens hela livscykel
 • Luftpåverkan
 • Vattenpåverkan

Hur ser produktens livscykel ut - ur ett hållbarhetsperpektiv?

En stor förtjänst med SOLIDWORKS Sustainability är enkelheten att ta fram miljörapporter baserade på de fyra parametrarna; koldioxidustläpp, den totala energiförbrukning under produktens livscykel samt luft- och vattenpåverkan.

LCA – Lifecycle Assessment – viktigt verktyg för att bedöma miljöpåverkan

Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) är en effektiv metod för att bedöma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts hela livscykel d.v.s. från råvaruutvinning till avfallshanteringen. LCA är en av flera metoder för att bedöma/redovisa miljöpåverkan. Andra metoder är miljökonsekvensbeskrivningar (vanligen använt för enskilda projekt), olika former av ekonomisk värdering (t.ex. cost-benefit-analys) och miljörapporter (för enskilda företag). LCA kan användas som en del av olika styrsystem inom miljöområdet, t.ex. miljöledningssystem och miljömärkning. LCA leder dina miljöansträngningar inom produktutvecklingen åt rätt håll.

Materialdatabasen

SOLIDWORKS Sustainability arbetar mot en materialdatabas. Materialdatabasen är en kritisk komponent i LCA arbetet. Den databas som används tillhandahålls av PE International i Stuttgart, Tyskland.

De har tillhandahållit programvara och konsulttjänster inom hållbar design och LCA i nästan 20 år. PE International´s databas och Gabi programvara används inom SOLIDWORK Sustainability.

"In SOLIDWORKS we can easily get the creative process going"

Pär Gustafsson, Chief technology Officer at PiezoMotor
Se video

Möjligheter med SOLIDWORKS Sustainablity

Möjligheten att ta ansvar för miljön – och positionera er på marknaden

På dagens globala marknad är det extremt viktigt för företag att visa att de tar sitt miljömässiga ansvar. Kunderna kräver i allt större utsträckning produkter som har en minimal inverkan på miljön. Programvaran bygger på vetenskap som är allmänt accepterad i branschen och är lika enkel att använda som den är kraftfull. Med SOLIDWORKS Sustainability kan ni vara med att påverka era produkters miljöpåverkan, öka er marknadsposition utan att förlora viktig tid i utvecklingsfasen.

Skapa konkurrensfördelar

SOLIDWORKS Sustainability hjälper till att bättre förstå produkternas miljömässiga påverkan så att användarna kan göra mer miljövänliga val.

Alla val av såväl råvaror som tillverkningssätt och återvinningsmöjlighet påverkar miljön på olika sätt. SOLDWORKS Sustainability gör det möjligt att se miljöpåverkan i samtliga led.

Direkt feedback. Du behöver inte sitta och vänta på rapporter – utan ser i realtid hur ändringar påverkar  produktens miljöpåverkan.

Hållbar design – en konkurrensfördel. Hållbar design är inte längre en framtidsutopi, utan verklighet. Med SOLIDWORKS Sustainability har ni möjlighet att ta och visa ert miljömässiga ansvar.

Kostnadsbesparingar vid produktion

 • Att miljöanpassa sin produkt genom att minska material- eller energiåtgång vid tillverkning kan skära i den totala produktionskostnaden. Minska kostnaderna samtidigt som du spar på miljön!
 • Minska transportkostnaderna – SOLIDWORKS Sustainability synliggör transportkostnader och ?
 • Nya produkter ger ökad försäljning då nya marknader öppnas upp
 • Minskade kostnader tack vare ett effektivare materialutnyttjande
 • Bättre kvalitet som konsekvens av simuleringsdrivet konstruktionsarbete
 • Attrahera och behålla talanger
 • Uppnå en status som prioriterad leverantör

Testa sveriges bästa SOLIDWORKS Support!

SolidEngineer är den återförsäljare i Sverige som har överlägset högst certifierad support. Det innebär att ni får bättre service i form av kompetent hjälp och kommer därmed vidare med era utmaningar snabbare!

Testa oss – vi är redo!

Licens från SolidEngineer inkluderar följande

Teknisk Support

Du har tillgång till våra SOLIDWORKS experter varje vardag mellan 8-17. Vi hjälper dig både per telefon och via fjärrsupport. Vi guidar dig genom svårigheter och tipsar om sätt att lösa dina utmaningar.

Fördelar:

 • Teknisk support av vårt certifierade supportteam.
 • Remote Desktop Support för att lösa dina tekniska problem direkt på din dator.
 • Regelbunden kontakt gällande uppdateringar och tips & tricks.

Uppdateringar & Extraresurser

Ha alltid den senaste versionen av SOLIDWORKS och få direkt access till användbara bibliotek av parter, sammanställningar, ritningar och andra features från andra användare världen över.

Du får:

 • Automatisk Uppdatering till den absolut senaste versionen av SOLIDWORKS.
 • Full tillgång till SOLIDWORKS Knowledge Base för Artiklar, Tekniska tips, och Best Practices.

Utbildning & Certifiering

Du har även möjlighet att teckna ett 2- eller 3-årigt utbildningsavtal som ger dig tillgång till obegränsad mängd utbildning för ditt företag. På plats eller online.

Dessutom ingår:

 • MySolidWorks Standardkonto som inkluderar 600+ online tutorials.
 • FRI tillgång till SOLIDWORKS testing and certification för att certifiera dig till Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA) eller Professional (CSWP).