SOLIDWORKS PDM & PLM Paketering

Se vad som skiljer sig åt i de olika paketeringarna av SOLIDWORKS PDM och Manage

SOLIDWORKS PDM StandardSOLIDWORKS PDM ProfessionalSOLIDWORKS Manage
Filhantering
 • Hantera och kontrollera all produktdata på ett ställe. Med SOLIDWORKS PDM kan du skapa och underhålla din data , där du som användare kommer åt att lagra och hämta filer. SOLIDWORKS PDM hanterar alla filreferenser och uppdaterar filerna per automatik när du flyttar en fil till en annan mapp eller byter namn på den, den automatiken säkrar upp samt eliminerar risken för trasiga referenser och den tid som krävs för att lokalisera och fixa förlorade referenser manuellt.
Designa och återanvänd
 • Det är enkelt att hitta och återanvända data, det går snabbt vilket spar tid och kostnader. Du slipper lägga dyrbar tid på att leta efter tidigare modeller på delade eller lokala arbetsstationer - eller tvingas till att återskapa modeller när du inte hittar dem.
Revisionshantering
 • Spåra dina designändringar och undvik fel som kan uppstå vid manuell hantering, ändringar och upprätthåll en fullständig revisionshistorik för produktens utveckling.
Säker filförvaring i valvet
 • Upprätta ett säkert filvalv för att kontrollera åtkomsten till tex känslig eller egen produktdata. Med SOLIDWORKS PDM kan du skapa och underhålla EN plats för data som användare kan komma åt. Med SOLIDWORKS PDM hålls datan säker, uppdaterad och tillgänglig. Systemet eliminerar dubbelarbete och förseningar, samtidigt som det spar tid och utvecklingskostnader. Enkelt att upprätta och tilldela användarrättigheter, på individ eller gruppnivå. SOLIDWORKS PDM visar grafiskt produktutvecklingsprocessen, med ett lättanvänt gränssnitt, ett överskådligt flödesschema
Revisionskontroll
 • Se till att du alltid arbetar med "rätt version" av en design genom att använda funktionerna för revisions- och versionskontroll. Anpassa filnamn och revisionsscheman, bibehåll dokumenthistorik och hantera enkelt dokumentversioner för att undvika de kostsamma tillverkningsfel som är förknippade med att använda eller arbeta med fel revision.
Spårbarhet
 • Håll en fullständig historik över din produktdesign, konstruktions- och utvecklingsaktiviteter för rapporterings- och revisionsändamål.
Integrerad sökfunktionalitet
 • Spara tid och minska dina utvecklingskostnader genom att snabbt hitta nödvändig data i en rad filtyper med hjälp av de kraftfulla sökverktyg som PDM erbjuder. Du kan snabbt utföra sökningar med filinnehåll på flera datatyper.
Förhandsvisning av eDrawings
 • Step SOLIDWORKS och AutoCAD®-dokument i eDrawings i SOLIDWORKS PDM.
Engineering Change Management
 • Minska tiden för att slutföra dina dokumentgodkännanden och ändringsprocesser. Visa grafiskt produktutvecklingsprocessen med ett användarvänligt flödesschema. Teknisk ändringsdokumentation och ändringsgodkännanden blir helt elektroniska med SOLIDWORKS PDM Professional.
Stycklistor
 • Underhåll, ändra och utnyttja Bill of Materials (BOM) information för att stödja applikationer och system. Skapa enskilda BOM-objekt från befintliga CAD-strukturer som automatiskt uppdateras parallellt med utvecklingen av CAD-modellen, vilket minskar de ofta manuella uppdateringarna som krävs när du använder kalkylblad. koppla CAD-data till ditt afärssystem, så kan du enkelt uppdatera BOM-information i övriga företagssystem. Använd mallar för att visa BOM-information i flera format eller för att formatera BOM-information för att passa viss användare eller grupp.
Regelverk
 • SOLIDWORKS PDM Professional har funktioner som gör att man kan uppfylla kraven i regelverk från myndigheter eller industristandarder. Exempelvis kan FDA Title 21 CFR Part 11 uppfyllas. I PDM-systemet kan det även finnas information om REACH och RoHS som underlättar i det dagliga arbetet av återanvändning av komponenter mm. Även att uppfylla ISO 9001 eller ISO 14001 underlättas av användningen av ett PDM-system.
Underlätta samarbete
 • Samarbeta över hela organisationen genom att användarna är uppkopplade och arbetar med samma uppsättning data. Skapa och underhåll information och filer på ett ställe som användare över hela världen kan komma åt. Konfigurera SOLIDWORKS PDM Professional för att automatiskt meddela användare när dokument har gått igenom olika tillstånd eller stadier i det elektroniska arbetsflöde du skapar. Skapa automatiskt många typer av neutrala filformat från SOLIDWORKS och andra filtyper, tex PDF av ritningar.
Skalbart för hela organisationen
 • möjliggör att alla berörda i organisationen har tillgång till konstruktionsdata. Fördela data och information, tillgång till ETT ett valv som behöriga användare över hela världen kan komma åt för att lagra och hämta filer. Utöver säkerheten med att hantera alla data på ett tryggt sätt så eliminerar säker filhantering även att flera parallella "silos" med information, duplicerade filer och osynkroniserade revisioner kan dyka upp. SOLIDWORKS PDM Professional innehåller verktyg så att du kan konfigurera och anpassa ditt PDM-system för att matcha de specifika behoven hos din organisation.
Avancerad sökning och favoriter
 • Spara och dela sökkriterier som "favoriter", det ger dig snabb tillgång till dina vanligaste sökningar.
Förhandsvisning av flera dokument
 • Visa flera dokumenttyper i förhandsgranskningsfönstret.
Stöder tillväxt
 • Anslut enkelt all designdata för hela ditt företag, oavsett om det bara är några användare på en enda plats eller hundratals användare som arbetar på flera olika platser. SOLIDWORKS PDM Professional ger organisationen en smidig, säkrad plats där kollegor kan lagra och hämta data. Effektiv fillagring och hämtning gör det möjligt att hantera miljontals filer.
Automatisk generering av neutrala filer
 • Spara tid och energi genom att låta SOLIDWORKS PDM Professional automatiskt skapa neutralfiler i form av tex PDF, step eller likanande. kommunicera enkelt internt och externt med neutralfiler i stället för SOLIDWORKS-filer.
Anpassad konfiguration
 • Koppla variabler till både systemegenskaper (som titel och författare) och egna namngivna egenskaper i SOLIDWORKS-filer. Om en SOLIDWORKS-fil innehåller konfigurationer visas konfigurationsnamnen som flikar på datakortet.
Generera löpnummer
 • Använd löpnummer för att tilldela automatiska namn till filer och mappar, för unika ID till objekt eller för att lägga till unika identiteter till kort. Du kan ställa in valfritt antal löpnummer i varje valv. Löpnummer för artikelnummer ställs in som standard för att generera unika artikel-ID.
Geografiskt utspridda projektteam
 • SOLIDWORKS PDM Professional tillhandahåller de verktyg och funktioner som ditt företag behöver för att hjälpa användare att vara anslutna, uppdaterade och kunna arbeta med samma uppsättning data, oavsett plats. Denna globala uppkoppling stöttar det distribuerade samarbetet som är nödvändigt för att komprimera utvecklingstiden och påskynda "time-to-market".
Remote Access
 • Aktivera personal och partners att via webbaktiverade portaler från olika enheter (inklusive smartphones och surfplattor).
Process för parallellt godkännande
 • Underlätta hantering av godkännande med parallell godkännandeprocess för att unvika väntetider och flaskhalsar.
E-post aviseringar
 • En SOLIDWORKS PDM-avisering kan skickas till den inloggade användaren, hen får ett e-postmeddelande när en fördefinierad händelse inträffar i en fil eller mapp.
Projektledning
 • Ge kritisk information för att hjälpa team att fokusera på viktiga uppgifter och ge en översikt över resursernas kapacitet för bättre planering och användning. Hantera aktiviteter, tidslinjer och milstolpar tillsammans med resursutnyttjande och kapacitet. Använd projektuppgifter och tidsplaner för att automatiskt spåra framstegen.
Processhantering
 • Strömlinjeforma affärsprocesser, automatisera skapande av dokument och samla alla inblandade intressenter för nya produkter, från försäljning och marknadsföring till produktion och support. Konfigurera tillstånd och beslutspunkter för alla typer av affärsprocesser som Engineering Change Requests (ECR), Order (ECO) och Meddelanden (ECN), sändningar och godkännanden.
Artikelhantering / Stycklistor
 • Skapa, redigera och jämföra kompletta materialräkningar (BOM) genom att associera objekt, filer och fri text. Hantera produktvariationer för olika användningsområden och applikationer. Kör SOLIDWORKS för att skapa material- och artikelnummer direkt från systemdata.
Användaraktiviteter
 • Ge användarna den kunskap de behöver för att arbeta mer effektivt genom att använda uppgifter och kalendrar.
"Dashboards" och rapporter
 • Skapa och distribuera interaktiva grafiska "dashboards" för att visa information. Visa kontinuerligt uppdaterade "dashboards" på skärmen. Konfigurera rapporter till företagsstandarder och publicera automatiskt eller på begäran.
Microsoft Outlook® Integration
 • Skapa nya poster, uppgifter i SOLIDWORKS Manage från Microsoft Outlook®-e-postmeddelanden baserat på information i e-postmeddelandet inklusive bilagor. Kopiera e-postmeddelanden till befintliga poster för referens.
"

Hård-och mjukvarukrav för SOLIDWORKS PDM

SOLIDWORKS PDM Standard  SOLIDWORKS PDM Professional