Simulera mera med SOLIDWORKS Simulation

Vill du också förstå och kunna förutsäga beteendet hos en konstruktion i ett mycket tidigt skede? Med Flow Simulation slipper Arronet sjösätta sina båtar i minusgrader och kan arbeta med simulering inne i värmen, då kan de tidigt upptäcka och åtgärda begränsningar samt validera produkten, smidigt!

Arronet + Flow Simulation

Arronet bygger båtar för folk som behöver färdas säkert, bekvämt och i alla typer väder – året runt! Vi hälsade på Arronet för att prata simulering och förstå hur de valt att jobba med alla de fördelarna. Erik på Arronet använder SOLIDWORKS Flow Simulation för att optimera företagets produktutveckling och testning, samtidigt som det hjälper dem att möta de tuffa kundkraven. Se deras resa, och hur de utförde testning innan de började använda SOLIDWORKS Flow Simulation.

Vill du läsa mer om Arronet och deras utmaningar? Se hela kundcaset här

Läs om Arronet här

"Jag använder SOLIDWORKS Plastics för att säkerställa att våra plastdelar håller högsta kvalitet och håller sig inom rätt dimensioner"

Levi Lennartsson, Plastic Engineer på TYRI.

Good Morning, Simulation!

Missade du detta juni? Var inte ledsen, den kommer att visas igen efter påtryckningar! Håll utkik efter ny anmälan.

Dassault Systemès har samlat både kunder, talare och expertis inom simulering för att diskutera hur verktygen kan ta din produkt till nästa nivå. Experterna från Dassault Systemès delar med sig av sina erfarenheter om lösningar som har accelererat deras framgång, hur simuleringsverktyget kan möjliggör virtuell testning och såklart, inspirera till innovation.

Anmäl dig här så påminner vi dig när det är dags!

Anmäl dig här

SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation hjälper konstruktörer och produktdesigners att förutsäga beteendet hos en konstruktion i verkliga förhållanden. Det blir lättare att upptäcka problem och åtgärda dessa i god tid innan produkten går vidare till tillverkning av prototyp, verktyg och till slutproduktion. På så sätt blir resultatet en mycket mer kostnadseffektiv produktutveckling. Simulering ger dig som designer och ingenjör de verktyg du behöver för att snabbt testa dina konstruktioner och intelligent iterera på dem.

SOLIDWORKS Simulation kommer i olika paket, beroende på vad ni har för behov kan ni ha nytta av olika paket. Simulation Standard innehåller funktioner som hjälper konstruktörer att tidigt i konstruktionsfasen avgöra om deras produkter kommer att fungera som de tänkt och hur länge de kommer att hålla. Simulation Professional ger dig utökade möjligheter att studera diverse olika förlopp och ger förutsättningar för att optimera designen. Med Simulation Professional får du möjligheter att med än mer kraft och effektivitet i verktyget utvärdera och simulera design för icke-linjära material.

Sommarens bästa läsning: Ladda ner nu!

Genom att integrera simuleringsteknik i produktutvecklingen kan tillverkare accelerera sin utvecklingsprocess utan att tappa kraven från marknaden och samtidigt minska kostnader genom att undvika dyra fysiska prototyper. Lösningar som SOLIDWORKS erbjuder ger inte bara tids- och kostnadsbesparingar utan dessutom insikter för att skapa banbrytande produkter. Simulering möjliggör en mer konsekvent kvalitetsnivå, snabbare anpassning till nya kundbehov och optimerade tillverkningsprocesser.

Simuleringsdriven utveckling

– Minskar behovet av fysiska prototyper.
– Spar tid och pengar.
– Validerar designprestanda.
– Identifierar och minskar tillverkningsrisker.
– Avslöjar potentiella fältfel eller garantifrågor.
– Främjar innovativa tillvägagångssätt.
– Förbättrar kvaliteten och prestandan.
– Optimerar produktionsprocesser.
– Förkortar tid till produktrelease.

Prototypdriven utveckling

– Kräver upprepade och kostsamma prototyper.
– Tar längre tid och är dyrare gällande validering.
– Svårare att validera designprestanda.
– Svårare att att minimera tillverkningsrisker.
– Ökad risk att missa potentiella fältfel eller garantifrågor.
– Inspirerar inte till  innovativa lösningar.
– Svårt att säkerställa designoptimering.
– Kräver ibland ytterligare prototyper för produktionsprocessen.
– Förlänger tid till produktrelease.

"Efter utbildningen hos SolidEngineer har vi tagit konsulthjälp, för att snabbare öka vår kunskap. Allt sammantaget har varit ett vinnande koncept för oss.”

Robin Erlin, Special Solutions Manager på Domino
Läs mer om vad vi erbjuder