SOLIDWORKS Simulation paketering

Jämför vad som ingår i de olika paketeringarna Standard, Professional, Premium

Simulation StandardSimulation ProfessionalSimulation Premium
Fullt integrerad i SOLIDWORKS
 • Helt integrerad i SOLIDWORKS gör Simulation enkel att använda samt säkerställer att all relevant data finns med. All relevant information avseende material, regler, konfigurationer mm som finns i SOLIDWORKS stöds och skapar rätt förutsättningar för analys. Användargränssnitt när det gäller menyer, högerklick osv samma som i SOLIDWORKS hjälper dig som användare att snabbt komma igång med SOLIDWORKS Simulation.
Parametrisk konstruktion
 • Parametrarna för modellerna och inställningarna avseende simulering kan varieras för att bedöma effekten av ändringar/variationer och gör det möjligt att fånga upp ett brett spektrum av "tänk om - analyser".
Utmattningssimulering
 • Uppskatta produktens livslängd efter att den satts på prov / utmattningstest, genom att utsätta komponenter för olika upprepade belastningscykler förutspå brister och eventulla fel.
Rörelseanalys
 • Tidsbaserad rörelsesanalys är ett stelt kinematiskt och dynamiskt rörelsesverktyg som används för att beräkna hastigheter, accelerationer och rörelser för en enhet under driftsbelastning. Dessutom kan konstruktörer och ingenjörer bestämma kraven på monteringskraft tillsammans med fjäder- och spjälleffekter. När rörelseanalysen är klar kan komponentkroppen och anslutningsbelastningarna inkluderas i en linjär analys för en fullständig utvärdering / undersökning.
FEA Modellering
 • Använd begränsad elementanalys för att beräkna spänningar och förskjutningar av delar och enheter under interna och externa laster. SOLIDWORKS Simulering inkluderar fast, skal och "strålelementformulering". Simulation Professionell och premium: 2D-förenkling Plane Stress Nivå axelsymmetrisk Sub-modellering
Belastningar och begränsningar
 • Innehåller; - Fixturer för att skapa" Degrees of Freedom", - Kraft, tryck och fjärrkonstruktionsbelastningar, - Temperaturbelastning, - Importera tryck och termiska belastningar från SOLIDWORKS Flow Simulation, - Professional och Premium: "Load Case Manager" utvärderar effekterna av olika lastkombinationer på din modell
Sammanställningar, - anslutningar
 • - "Bonded", "No Peneteration" och "Shrink Fit" kontakt, - Nod-till-nod, nod-till-yta och yta-till-yta kontakt, - Virtuell vägg, - "Self-contact", - Kontaktdon: bult, fjäder, stift, elastiskt stöd och lager., - Kontaktdon Säkerhetskontroll. För Simulation Professionell och Premium: - "Edge Weld", - Termiskt kontaktmotstånd, - Isolerat skick, - Kant- och punktsvetsanslutning
Parallell databehandling
 • SOLIDWORKS Simulering inkluderar parallell databehandling på flera olika kärnor och batchkörningar. Simulation Premium: "Off-load computing"
Resultat
 • Extensive post-processing displays and quantitative result extraction. Overlay Simulation results onto SOLIDWORKS CAD graphics.
Support
 • Support erbjuds Online, i sökbar kunskapsdatabas samt produkthandledning som erbjuds i programmet.
Kommunikation - rapporter och eDrawings
 • Anpassningsbara simuleringsrapporter och simuleringsresultat presenterat i eDrawings
Linjär statisk analys
 • Löser parters och sammanställningars problem vid strukturanalys avseende stress, belastning, förskjutningar och säkerhetsfaktorer (FOS Factors of Safety), Analysen förutsätter statisk belastning, elastiska linjära material och små förskjutningar. SW Simulation Premium: Kompositmaterial tillgänglig för statiska studier. Komponentinställningen inkluderar lagerorientering och "Sandwich definition" . Resultaten innehåller index för lagerfel samt för belastning och (av)böjningar.
Termisk analys
 • Lös stabilitet och övergående termiska problem för temperatur, temperaturgradienter och värmeflöde. Resultat för termisk analys kan importeras som laster till statiska studier.
Frekvensstudier
 • Frekvensstudier bestämmer en produkts naturliga vibrationssätt, viktigt för produkter som utsätts för vibrationer i sin arbetsmiljö.
Buckling- eller knäckstudie
 • Testläge för långa och smala komponenter sker med materialströmspänning genom kollaps vid belastning. Spänningsstudien förutsäger komponenternas lastfaktor för buckling eller knäckning
Tryckkärlstudier
 • Tryckkärlsstudier beräknar linjäriserad påfrestning, vilket är nyckeln till säker tryckkonstruktion.
Topologistudier
 • Gör det möjligt för användare att upptäcka nya (minimala) materialdesignalternativ under linjär elastisk statisk belastning medan kraven för komponentens spänning, styvhet och vibrationskrav fortfarande uppfylls.
Linjär Dynamisk Studie
 • Bygger på frekvensstudie för att beräkna spänningarna som uppkommer pga framtvingade vibrationer. Beräknar effekterna av dynamiska belastningar, stötar eller chockbelastning för linjära elastiska material. Studietyper är: "Modal Time History Analysis", "Harmonic Analysis", "Random Vibration Analysis" och " Response Spectrum Analysis".
Icke-linjär analys
 • Gör det möjligt för användare att analysera komplexa materialbeteenden, såsom "POST YIELD?", metaller, gummi och plast, samt tar hänsyn till stora avböjningar och glidningar. De komplexa materialmodellerna i icke-linjära statiska studier kan användas för att beräkna permanent deformation och restspänningar på grund av överdriven belastning, samt förutsäga prestanda för speciellt utsatta komponenter, tex fjädrar och klämfästenn. Den Icke-linjär dynamisk studien redovisar effekter av realtidsvarierande laster. Förutom att lösa icke-linjära statiska problem kan icke-linjära dynamiska studier lösa Impact problems?
"