Kundcase - Proventia Oy

Spare parts Publisher utvecklades av SolidEngineer tillsammans med det finska företaget CT Oy. En av CTs kunder i Finland är Proventia OY. De berättar om sina erfarenheter av produkten och hur de kom fram till den lösningen. Läs om deras erfarenheter och tankar kring Publisher här.

Vinster av att använda PUBLISHER

Kundupplevelse är A och O i alla eftermarknadsaktiviteter och nu på 2020-talet kräver kunderna ännu bättre digitala lösningar från dig som leverantör. I vår kundroll är vi idag vana vid att med några enkla klick eller tryck på en skärm beställa varor. Att ringa och söka efter rätt person kan upplevas som krångligt och tidsödande.

För att erbjuda kunder som hanterar komplexa verktyg och maskiner en smidig kundupplevelse är detta verktyg smart när det gäller att effektivisera och digitalisera hanteringen av eftermarknadsprodukter och reservdelar. Här delar Proventia Oy i Finland med sig av hur de arbetar med Publisher – när de bestämde sig för att deras B2B-kunder förtjänar högkvalitativa kundupplevelser.

Proventias funderingar kring mål och kundvärde

Mål

Proventias mål är att vara en ledande leverantör av teknik för motor-, maskin- och fordonsindustrin på några utvalda marknader. Deras innovativa och högkvalitativa lösningar och tjänster bidrar till att minska belastningen på miljö och främjar samtidigt hälsan genom att förbättra energieffektivitet samt minska skadliga utsläpp.

Fokusområde

Företaget fokuserar på tre affärsområden: utsläppskontroll, värmeisolering och testlösningar. Proventias uppdrag är att hjälpa sina kunder i utvalda industrier att utveckla energieffektiva produkter som är miljövänliga och människors hälsa.

Kärnvärde

Ett av Proventias kärnvärden är: kunden i första hand. Långvariga kundrelationer är grunden för Proventias verksamhet. De strävar efter att vara en öppen, pålitlig och innovativ partner. De tjänster de utvecklar är avsedda att ge deras kunder en starkare konkurrensfördel, för att de i sin tur ska lyckas.

Kunden i fokus

För en tid sedan valde Proventia att satsa på att väsentligt förbättra kundupplevelsen, kundservice, underhåll och aktiviteter rörande garantier. När kunderna upplevde problem med Proventias produkter, eller om något gick sönder, och de var tvungna att få service alternativt  beställa en tillfällig reservdel, så var kunderna tvungna att ta upp telefonen eller skicka e-post.

Det var onödigt mycket fram och tillbaka mellan kunden och säljaren i att försöka identifiera den specifika reservdelen eller hitta felet.  Den ineffektiva kommunikationen resulterade i slöseri med tid för bägge parter och ibland använde kunderna “alternativa” metoder för att åtgärda problemen (till exempel att tillverka delar själva istället för att använda original Proventia-reservdelar).
Resultatet blev inte bara dåliga kundupplevelser utan också en kostnadsökning för Proventia inom området för eftermarknaden. Dessutom utebelv möjlighetheter till ytterligare intäkter  genom försäljning av reservdelar och tillbehör till produkterna. De utmaningar Proventia tänkte lösa var;

  • förbättra kundupplevelsen totalt sett, i motsats till att “bara” tillhandahålla ett telefonnummer att ringa till eller en e-postadress att kontakta
  • underlätta identifieriering och beställning av rätt reservdelar genom att använda visuell kommunikation med SOLIDWORKS CAD-modeller och SOLIDWORKS Composer
  • förbättra eftermarknadsprocesserna, frigöra tid för sina anställda och spara interna kostnader genom dessa förbättringar

Lärdom som Proventia fått är att verktyget Publisher löste de flesta av dessa utmaningar.

Tillgänglighet - öppet dygnet runt

Proventias mål är att ge sina kunder EN plats, en one-stop-shop för alla kunders behov. En webbportalen, med grunden i verktyget Publisher men helt i Proventias färger och logo. Här kan Proventia ge sina kunder tillgång till reservdelar och tillbehör, dygnet runt och alla dagar finns denna kanal tillgänglig. Proventia ger sina kunder säker åtkomst till portalen och i systemet får de tillgång och ser det som de bheöver tuillgång till. Den begränsade åtkomsten gör det enkelt för kunder att beställer delar och tillbehör specifikt för den specifika utrustningen de köpt från Proventia.

Interaktiva SVG-prsentationer

SOLIDWORKS Composer och verktyget publisher används för att skapa interaktiva SVG-presentationer av produkterna vilka läggs upp på webben. Väl upplagda på webben blir det lätt för kunderna att få snabb access från en vanlig webbläsare, och kan nås från praktiskt taget vilken enhet som helst, utan att behöva installera någon programvara eller plug-in
gör det enkelt att identifiera rätt reservdelar för utbyte, utan att du behöver göra “gissningsarbete” baserat endast på artikelnummer
är lätta att komma åt och till och med roliga att använda, vilket gör reservdelsbeställningsprocessen ganska enkel för kunder OCH gör kunderna mer engagerade i att använda Proventias kundservice

En webbutik med integrationsmöjligheter

Proventia använder för närvarande CTs PUBLISHER-plattformen som reservdelsbutik på nätet. I framtiden planeras det för att utökaanvändningsområdet till att omfatta även garantihanteringen. De kan då dra nytta av samma visuella kommunikationsmetoder och möjligheter att återanvända SOLIDWORKS ritningar. Proventia skapar bilderna med stöd av SOLIDWORKS Composer, Composer Autolink och editeringsprogrammet i PUBLISHER.

Viss metadata, till exempel artikelnummer och beskrivningar för enskilda artiklar, hämtas direkt från CAD filerna. Men som vanligt lagras inte all metadata, egenskaper och produktinformation som krävs i CAD-modellen, utan snarare i ERP-systemet, vilket är fallet även för Proventia. Idag får de prisinformationen, för reservdelarna, från deras ERP-system (Microsoft Dynamics NAV även känt som Microsoft Business Central).

Proventia planerar att införa en stramare, mer automatiserad integration med deras ERP-system, vilket de är övertygade om kommer leda till mer tid- och kostnadsbesparingar internt. Enligt Ville Veijola, forsknings- och utvecklingsingenjör på Proventia, med ansvar för försäljnings- och garantiaktiviteter men även  dokumentation och underhållsplanering, har de viktigaste fördelarna med CT PUBLISHER varit;

  • Förbättringarna av den allmänna kvalitén på försäljningen och kundrelationen genom användning av plattformen.
  • Smidighet i att kunna återvända designdata.
  • Enklare kommunikation med kunderna genom att använda visualiseringarav Proventia-produkterna på webben, tidigare förlitade de sig på beskrivningar via telefon och e-post.