Så här skyddar vi personuppgifter

From den 25 maj 2018 går lagen GDPR i kraft och vi behandlar personuppgifter i enlighet med denna lag.

Integritetspolicy

Personuppgifter vi samlar in
Kontaktuppgifter som namn, adress, e-postadress, telefonnummer och företagskoppling.

Information om vilka tjänster ni använder
Vi sparar data om vilka produkter ni använder och hur de används.

Supportärenden
När du kontaktar vår support på telefon eller e-post samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.

Så här samlar vi in personuppgifter
Vi samlar in och behandlar data som du själv uppger i kontakt med oss i form av noteringar, chatt-konversationer och e-post. Vi samlar också in data när du loggar in på våra sidor och genom cookies på vår webbplats som samlar in data från din webbläsare. Vi kompletterar också data från andra källor som exempelvis Bisnode mfl.

Det här använder vi personuppgifter till

Tillhandahållande av tjänster
Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera, leverera och fakturera de tjänster du nyttjar. Rättslig grund är fullgörande av avtal.

Support
Vi använder personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att ge bättre hjälp. Rättslig grund är fullgörande av avtal samt intresseavvägning.

Statistik
Vi behandlar personuppgifter kring hur du använder våra tjänster samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt. Rättslig grund är intresseavvägning och samtycke.

Marknadsföring
Vi behandlar personuppgifter om vilka tjänster du använder och på vilket sätt du använder dem för att kunna arbeta fram och erbjuda nya produkter. Rättslig grund är intresseavvägning och samtycke.

Säkerhet och lagstadgade skyldigheter
För att förhindra missbruk, attacker (virus, DDoS), lagbrott eller användning av våra tjänster som strider mot våra villkor så behandlar vi personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra ovan nämnda. Rättslig grund är fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Hur länge vi sparar personuppgifter
Personuppgifter sparar så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter
Till underleverantörer vi använder för att kunna fullgöra vårt avtal med er samt för att kunna erbjuda er nya produkter. Vi arbetar med underleverantörer som följer GDPR.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
Vi behandlar, lagrar och kommunicerar känslig data på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Era personuppgifter, era rättigheter
Ni avgör vilka personuppgifter ni vill lämna och hur de ska behandlas. Ni kan återkalla samtycke och om ni önskar bli raderad ur våra register skickar ni ett mail med uppgifterna till info@solide.se