Kostnadsfritt Webinar

Vad ska man tänka på när man står inför ett byte av CAD-system? Vi berättar om fallgropar och best-practises!
13 september kl 10.00-10.45

Vad ska man tänka på inför ett byte av CAD-system? Vilka verktyg finns och vart har vi fallgroparna?

Att byta CADsystem är inte så svårt och komplicerat som du tror. Det finns många bra verktyg att tillgå. I detta webinar hjälper vi dig att få koll på verktygslådan och presenterar olika tillvägagångssätt för att komma i mål med ett systembyte.

  • Hantera era gamla filer med 3d interconnect
  • Direkteditera modeller
  • Återskapa features med feature recognition

Webinaret riktar sig till er som har ett CAD-system eller en mängd CAD-filer som ni vill flytta över till SOLIDWORKS-miljö.

Webinaret kommer att hållas av vår Certifierade SOLIDWORKS-Expert Mattias Johansson. I slutet av webinaret kommer vi att ha en frågestund där du kan ställa dina frågor direkt till Mattias.

 

Datum och tid: 13 september kl 10.00-10.45

 

Välkommen att registrera dig!

TIPS! Har du inte möjlighet att delta?
Registrera dig ändå så får du en länk till en inspelad version.