Kostnadsfritt Webinar

Nå era mål med hjälp av ett PDM-system!
Den 20:e Februari kl 10.00-10.45

Många företag strävar efter att öka effektiviteten genom att spara tid utan att göra avkall på kvalitet och produktion. Har ni högt satta mål gällande effektivitet och time-to-market?

Att ha ordning på sina produktutveckling med tydliga processer, total spårbarhet och bra verktyg för ändringsprocesser är ett sätt att uppnå ökad effektivitet.

I detta webinar kommer vi träffa en av våra PDM-experter som svarar på de vanligaste frågorna du som chef har gällande PDM-system. Vi kommer bl.a besvara frågor som rör:
✔ Vinster med ett PDM system
✔ Hur rätt processer påverkar lönsamheten
✔ Synkronisera arbetssättet, minska oreda
✔ Koppling mellan CAD/PDM-affärssystem
✔ Tidsomfattning vid implementering

Har du frågor du vill vi ska ta upp?
Maila dessa till johanna.vandoorn@solide.se ett par dagar innan webinaret.

 Välkommen att registrera dig!

Webinaret kommer att hållas av Mie Sörqvist, CTO PDM and Collaboration och moderator kommer Björn Lindwall, CEO att vara.
Efter webinaret kommer det att finnas möjlighet att ställa era frågor direkt till Mie och Björn..

 

Datum och tid: 20 februari kl 10:00-10:45

TIPS! Har du inte möjlighet att delta?
Registrera dig ändå så får du en länk till en inspelad version.