Kostnadsfritt Webinar

Upptäcker ni era konstruktionsfel för sent?
15 Mars kl 10.00-10.45

Upptäcker ni era konstruktionsfel för sent i utvecklingsprocessen?

Problem som upptäcks en bit in i utvecklingscykeln blir ofta kostsamma och kräver tidsödande omarbetning. Dessa fel beror i många fall på att vi inte har kontroll över våra produkters beteende och egenskaper genom hela utvecklingskedjan.

I detta webinar visar vi 3 exempel på fall där en simulering gör att vi kan ta avgörande beslut till en minimal kostnad tidigt i utvecklingsfasen:
✔️ Hållfasthet
✔️ Vibration
✔️ Rörelse

Webinaret vänder sig till dig som arbetar i SOLIDWORKS och är nyfiken på att se vad ett simuleringsdrivet arbetssätt skulle kunna göra för din organisation.

Webinaret kommer att hållas av vår Certifierade produktexpert Björn Wallén. I slutet av webinaret kommer vi att ha en frågestund där du kan ställa dina frågor direkt till Björn.

 

Datum och tid: 15 Mars kl 10.00-10.45

 

Välkommen att registrera dig!

TIPS! Har du inte möjlighet att delta?
Registrera dig ändå så får du en länk till en inspelad version.