Kostnadsfritt webinar | 12 oktober kl 10.00-10.45

Vanliga utmaningar med teknisk dokumentation

– och hur man löser dem

Brottas ni med den tekniska dokumentationen? Både att hålla den uppdaterad, att det ska ta rimligt med tid att ta fram den och att den ska vara lika professionell som produkten ni utvecklat? Bra teknisk dokumentation behöver varken vara komplicerad eller ta lång tid att ta fram. Vi visar hur ni kan ta hjälp av SOLIDWORKS Composer.

I webinaret kommer vi att ta fasta på 3 vanliga utmaningar och hur man löser dem med hjälp av SOLIDWORKS Composer:

  • Förkorta tiden för att skapa teknisk dokumentation
  • Förenkla framtagningen av bra demo-material
  • Standardisering av format

Webinaret kommer att hållas av vår SOLIDWORKS-Expert, Helene Persson.
Efter presentationen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor!

Välkommen att registrera dig!