SOLIDWORKS Simulation 2020 - What's new?

SOLIDWORKS Simulation 2020 har flera nya funktioner som ökar prestanda och möjligheter till än mer avancerade analyser. Läs tex om "Top ten" - de tio bästa nyheterna inom Simulation fårn SOLIDWROKS 2020.

Här finner du de senaste nyheterna i SOLIDWORKS 2020 när det gäller Simulation, vi har varvat korta infomativa filmer med produktmaterial.

SOLIDWORKS 2020 Simulation - Top tio nyheter

Ladda ner

SOLIDWORKS 2020 Simulation - Produktblad

Ladda ner

SOLIDWORKS 2020 3 CAD - Top tio nyheter

Ladda ner

SOLIDWORKS Simultaion – Analysens värde?

Simulering har som verktyg gjort mycket för att hjälpa analytikerna, Simuleringen har blivit ett mycket värdefullt verktyg men ifrågasätts ändå fortfarande på en del företag. Detta Whitepaper tar upp detta och lite mer;

  • Hur exakta behöver analyser vara?
  • Bör de alltid vara så exakta som möjligt?
  • Vilken effekt har simulering på prototyper?
  • Tar analysresultaten för mycket plats på bekostnad av erfarenhet när det gäller vid beslutsfattande?
  • Var i utvecklingen kan simulering användas? Är det bara verifiering och validering?

Analysens roll i utvecklingen har förändrats och utvidgats. Det finns helt nya delar av utvecklingsprocessen där analysenär värdefull. Ladda ner , och läs me!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vill läsa mer om den andra produkterna – SOLIDWORKS 2020

Ta mig tillbaka