Vår metod vaskar fram de viktigaste faktorer som har störst inverkan på ditt företag och som det därför är mest angeläget att formulera strategier för. Därefter prövas/modifieras/utvecklas en uppdaterad strategi för företaget.

Upplägg

  • Inför seminariet (”Bunkerövningen”) identifierar vi kritiska områden för strategiutveckling.
  • Seminariet leds av SolidEngineer Affärsutveckling och behandlar stegvis med hjälp av vår metod de olika strategiområdena.
  • SolidEngineer sammanställer och presenterar resultaten för företagsledningen.
  • Tidsåtgång är 1-2 dagar.

Deltagare
Ledningsgrupp eller annan tvärsammansatt grupp som har strategiansvar.

Resultat

  • Uppdaterad och heltäckande strategi för verksamheten.
  • Utgör ett viktigt delmoment i framtagning av affärsplan.
  • Identifierade områden för fortsatt affärsutveckling.
  • Samspråkade deltagare med ökad samsyn och förståelse för olika särintressen.

 

Läs mer om företagen vi arbetat med »