test

Surface Flatten

Verktyget Surface Flatten ingår i Premium-versionen av SOLIDWORKS och används…