Bokningsbekräftelse
Vi skickar en bokningsbekräftelse när du anmält dig till en utbildning. I god tid före utbildningen skickar vi även en kallelse med mer detaljerad information om tider etc.
Du får även ett kursdiplom som bevis på genomförd kurs.

Kursanmälan
Kursanmälan sker direkt i kursschemat genom att du trycker på vald kursdag och därefter fyller i informationen. Du kan också e-posta till kursanmalan@solide.se med uppgifter om vilken kurs du vill gå.

Vid förhinder
Om du får förhinder att delta på en kurs som du är anmäld till så kan du utan kostnad överlåta din kursplats till en kollega. Meddela oss namn, telefonnummer och e-postadress till aktuell deltagare.

Immateriella rättigheter
Utbildningarna är upphovsrättsligt skyddade och tillhör SolidEngineer AB. Kunden får ej kopiera, lagra elektroniskt, översätta eller på annat sätt tillgängliggöra kursmaterialet till tredje part annat än vad som överenskommits med SolidEngineer AB.

Avbokningsregler
Efter beställning av utbildningar äger Kunden rätt att avboka utbildningar utan kostnad fram till 2 veckor innan utbildningsstart. Avbokning som sker under perioden en till två veckor innan kursstart debiteras med 50 % av kursavgiften. För avbokningar inom 1 vecka innan utbildningsstart debiteras hela kursavgiften. Alla eventuella avbokningar skall vara skriftliga för att äga giltighet. SolidEngineer har ett minimikrav på 2 deltagare per kurstillfälle, och vi förbehåller oss därför rätten att ställa in aktuell kurs vid för få deltagare. Detta kan ske senast 1 vecka före kursstart.

Force Majeure
SolidEngineer förbehåller sig rätten att flytta kursdatum vid Force majeure-liknande händelser. Till dessa händelser räknas t ex plötslig sjukdom av kursledare. SolidEngineers ansvar begränsas till återbetalning av eventuell redan erlagd kursavgift.

Frågor?

Kontakta Helene Holmgren, tel 08-544 730 30