Få bättre betalt med ValueEnter
Har du produkter/tjänster som ger dina kunder bra totalekonomi och lönsamhet och ändå vill dina kunder bara prata pris?
Då är den här affärsutvecklingen intressant för dig!
Vi hjälper dig att komma bort från prisfokuseringen och att istället sälja på lönsamhet.

Upplägg
vår process för ”Få bättre betalt” består av följande steg:

 • Identifiering av de faktorer som ger kundnytta.
 • Utveckling av en kalkylmodell, ValueEnter , för att kunna sätta kronor och ören på kundnyttan i det enskilda kundfallet.
 • Ekonomiutbildning för säljande personal som ska använda kalkylmodellen. Ger kompetens att hantera modellen och att sälja på lönsamhet och inte på pris samt att tillsammans med kunden ta fram kalkylunderlag.
 • Coachning för att komma igång med de första kundcasen för att säljaren sedan ska klara sig själv.

Resultat

 • Kompetens och metoder för att motivera ett högre pris baserat på lönsamhet för kunden. Leder till en högre prisnivå!
 • Ökad konkurrenskraft genom lösningar som är både tekniskt och ekonomiskt optimerade. Leder till fler affärer och ökad omsättning!
 • Möjlighet till vinna-/vinna-lösningar. Leder till ökad köptrohet och mer långsiktiga affärer!
 • Sammantaget resultat är intressant lönsamhetsförbättring för ditt företag.

Value Selling – Workshop

Priset har stor betydelse för lönsamheten. En prishöjning får genomslag direkt på sista raden i resultaträkningen. Det kan alltså vara mycket lönsamt att se över företagets prissättning.

Upplägg
SolidEngineer Affärsutveckling har utvecklat ett koncept för prissättningsworkshop som omfattar:

 • Analys av befintlig prissättningsmodell.
 • Urval av deltagare för workshop.
 • Genomförande av workshop med teori som varvas med tillämpning på ditt företag. Normalt tar workshopen en dag.
 • Sammanställning och presentation av resultat.

Resultat

 • En förankrad modell för prissättning som optimerar dina möjligheter att ta ut långsiktigt hållbara priser för god lönsamhet.
 • Prissättningskompetens som möjliggör framtida prisjusteringar.