PDM: Konfigurera för att skapa PDF etc automatiskt

I Enterprise PDM finns det en bra funktion som gör att vi med automatik kan skapa en PDF av en ritning i samband med frisläppning, step-fil av en part eller nåt annat praktiskt som man vill ha. Detta är en enkel funktion att få igång och brukar konfigureras av den som installerar och drar igång Enterprise PDM på ett företag. Funktionen hittas i administratörs-verktyget är en ”Task” med tillhörande add-in.

Read more

PDM: Att byta licenstyp på en dator

SOLIDWORKS Enterprise PDM kommer i tre olika varianter med separata licenstyper. ”Editor” för CAD:arna, ”Contributor” för andra som skapar och deltar och ”Viewer” som används av de som bara behöver hitta och hämta information. Om man nu råkar installera fel version, måste man installera om då?

Read more

EPDM: Visa ”Description” på contains-fliken

I SOLIDWORKS Enterprise PDM använder man ofta flikarna ”Contains” och ”Where Used” för att se vad saker består av och var de ingår. Men till skillnad från BOM-fliken så är kolumnerna inte kontrollerade av en central inställning som administratören ställt in.

Read more