Excessive displacements were calculated in this model

Inledning

Den vanligaste varningen man kan råka ut för i Simulation är nedanstående. Varningen dyker upp alldeles i slutet av en Statisk beräkning. Men vad betyder den, och vad ska man egentligen svara?

“Excessive displacements were calculated in this model. If your system is properly restrained, consider using the Large Displacement option to improve accuracy of the calculations. Otherwise, continue with current settings and review the causes of these displacements. Click ‘Yes’ to solve with the Large Displacement flag activated. Click ‘No’ to solve with small displacement. Click Cancel to end the solution.”

Förklaring

Vad är det som orsakar varningen? Vi påminner oss om vilket ekvationssystem som programmet egentligen löser åt oss. Ekvationen ser ut som följer, [K] x u = F, där [K] är styvhetsmatrisen, u är en förskjutningsvektor och F är de externa lasterna. Ur denna ekvation löser programmet ut u (förskjutningarna). Därifrån kan sedan töjningar och spänningar beräknas. Under lösningen, efter att ha beräknat alla förskjutningar, men innan spänningarna beräknas, utför lösaren en stor förskjutnings-bedömning, som inkluderar följande:

  1. För modeller som innehåller Pin Connectors kontrolleras den relativa rotationen (θ) inom varje enskild Pin Connector. Om θ är större än 5 grader, returnerar lösaren meddelandet.
  2. För alla modeller granskar programvaran den maximala förskjutningen (euklidisk norm) bland det totala antalet noder och jämför sedan med modellens karaktäristiska längd. Om förhållandet (maximal förskjutning) / (karaktäristisk längd) är större än 10%, returnerar lösaren meddelandet.

Avslutning

Så nu när vi vet vad som rent tekniskt orsakar varningen är det dags att bestämma sig för vad vi ska svara. Alternativen vi har är:

Yes: Beräkningen börjar om med Large Displacement-bocken ibockad.

No: Beräkningen går klart som den är.

Cancel: Beräkningen avbryts.

Så vilket av alternativen ska vi välja? När man råkar ut för denna varning ska man alltid välja No. Som vi såg i förklaringen ovan så görs stor förskjutnings-bedömningen efter att förskjutningarna räknats ut, vilket innebär att beräkningen i stort sett är klar. Trycker vi No kommer vi i princip omedelbart få se resultaten, och vi kan därifrån bedömma vad som orsakar varningen. Vanliga skäl till varningen är att en felaktig last applicerats (för stor) eller att modellen inte sitter fast ordentligt. Inget av dessa fel kommer lösas av att köra beräkningen med Large Displacement-bocken ibockad. Om det visar sig att modellen sitter fast ordentligt, att lasten är korrekt, och att det faktiskt är så att de stora förskjutningarna är korrekta, ja då kan vi själva ta oss till vår beräknings Properties och där bocka i Large Displacement-bocken, för att därefter köra beräkningen igen.