Justera min/max på resultatplottar

Inledning

När man för första gången tittar på en resultat-plot i SOLIDWORKS Simulation möts man av något snarlikt detta. Programmet justerar min/max i skalan för att perfekt täcka in spannet från de lägsta spänningarna i modellen till de högsta. På många sätt och vis är det bra. Det gör det t ex enkelt att snabbt se vilka som är de högsta uträknade spänningarna i modellen. Det gör det också enkelt att göra en manuell konvergensanalys där man gradvis förfinar elementsnätet, kör beräkningen, och direkt kan se om det gör någon skillnad. Det finns dock också nackdelar med denna metod. En av dessa är att det alltid kommer att finnas områden i modellen som är röda, då rött i det här fallet inte har någon annan mening än att det är mest. Om det är bra eller dåligt säger färgen inget om.

Justera skalan

För att justera skalan för plotten kan vi dubbelklicka på plottens namn ute i trädet till vänster. Till att börja med kan vi i fliken Definition justera vilken enhet som skall användas. För spänningsplottar är det t ex många gånger behändigt att använda enheten MPa (N/mm^2) istället för Pa (N/m^2).

Hoppas vi vidare till fliken Chart Options hittar vi inställningarna för min/max-värden.

Bocka ur den du vill ändra och skriv in önskat värde. För maxvärdet kan man också rulla ned i rullisten och hitta Yield Strength. Det förutsätter att man i sin körningen bara använder ett material.

Resultat

Med justeringarna gjorde ser vi nu att skalan går upp till materialets sträckgräns, 505 MPa. Detta medför också, att eftersom det inte förekommer så höga spänningar i vår modell, så är heller ingen del av modellen längre röd. Det innebär dessutom att färgen röd nu fått en faktiskt mening. Hade det varit rött någonstans hade det inneburit att materialet där hade plasticerat, men eftersom inga röda områden finns kan vi dra slutsatsen att modellen verkar ha överlevt.

Att sätta ett eget maxvärde är också en förutsättning för att på ett meningsfullt sätt kunna visuellt jämföra resultat från olika körningar med varandra. Med plottar gjorda med samma skala kan vi jämföra färgerna mellan olika körningar för att på så sätt dra slutsatser.