Tillbaka

Flex-kommandot: Hur funkar det?

Flexkommandot kan användas till att böja (bend), vrida (twist), avsmalning (tapering) och sträckning (stretching). Vi kommer fokusera på att bocka till ett rör.
Vill man bocka en modell på ett visst sätt är det smidigt att börja med att rita en skiss som motsvarar centrumlinjen för det färdiga resultatet.
Skissen innehåller referensmått för bockningarnas båglängder samt hjälplinjer (rosa i bilden) som har samma längd som båglängderna. (För att sätta ett båglängdsmått klickar man på cirkelbågen samt dess ändpunkter. Längden på hjälplinjerna är sen satta att vara lika med båglängdsmåtten. Därav ekvationssymbolerna.)
Där bockarna börjar skapas koordinatsystem. Dessa skapas på ett sådant sätt att deras x-axlar pekar i den riktningen man tänker sig att centrum för bockningen kommer ha och z-axeln i ämnets axiella riktning.

I Flex-kommandot (Insert – features – Flex) använder man sedan bockens startpunkt som TrimPlane 1 (1) , änden på referenslinjen som TrimPlane 2 (2) , och koordinatsystemet för origot (3). Skriv in önskad bockvinkel. Går bocken åt fel håll kan man skriva in negativa vinklar för att byta riktning (se -90 i bilden). Eftersom referenspunkten har samma längd som den önskade bockningens båglängd så kommer bockningen få rätt radie.

 

Gör vi detta två gånger är förhoppningen att vi sen har ett prydligt bockat rör med korrekta radier som precis följer den skiss vi började med.

 

Björn Wallén
Författare: Björn Wallén
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading