Dynamiska kontakter i SOLIDWORKS Electrical

Denna korta video beskriver hur du arbetar med dynamiska kontakter i SOLIDWORKS Electrical.   

Read more

INTEGRERAD ELKONSTRUKTION I 3D

Genom att integrera elektronik- och mekanikkonstruktion på en gemensam 3D-plattform ökar ditt företag möjligheterna att uppnå produktivitetsvinster. Istället för att förlita sig på långsamma, icke-integrerade 2D-verktyg för utveckling av kopplingsscheman, konstruktion av kontrollpaneler och skapandet av layouter för elsystem alternativt manuellt dragna ledningar, kablar mm kan företagen, konstruktörerna, tillverkarna och till sist också kunderna dra nytta av denna integration.

Read more

Webinar on Demand – SOLIDWORKS Electrical

Med SOLIDWORKS Electrical får du flera strängar på din lyra. I dessa tre webinars får ni en inblick i Elektronikkylning, Kablage och det kanske lite oväntade användningsområdet Hydraulik & Pneumatik.

Read more

Webinar on Demand – Koppla ihop el och mekanik

Webinar-on-demand som beskriver hur elkonstruktion och mekanikkonstruktion kan arbeta i samma projekt parallellt på ett sätt som både spar tid och ökar kvaliteten på slutprodukten.

Read more

Användare berättar om SOLIDWORKS Electrical

SolidWorks Electrical tar marknaden med storm! SolidEngineer har supportat och salufört SOLIDWORKS Electrical i drygt 2 år. Nu upptäcker fler och fler kunder fördelarna med att arbeta med samma leverantör på både Mekanik och El-sidan. Man kan säga att SOLIDWORKS för samman två olika världar. SOLIDWORKS Electrical använder sig av en SQL databas vilket möjliggör snabb och effektiv

Read more