Tillbaka

5 frågor för effektivare idéhantering

Känner du igen dig i att det internt på företaget finns väldigt många bra idéer, men att på grund av bristfällig hantering blir idéerna liggandes utan att slå rot och utvecklas.
För att idéer ska skapa konkurrenskraft i framtiden kan det vara en bra idé att fundera på hur ni kan arbeta effektivare med idéhantering.

Fem frågor för effektivare idéhantering:

 1. Begrepp

  Det är vanligt att blanda ihop begreppen och skillnaden mellan Idea management och Innovation management. Innovation management, det vill säga innovationsledning handlar om att skapa struktur och förmåga på företaget att arbeta med innovation. Idea management, det vill säga idéhantering handlar om att främja idéskapande och att hantera idéer på ett effektivt sätt. Idéhanteringen är alltså en del av innovationsledningen.

 2. Kultur

  Hur skapar vi en kultur som främjar idéer? Om vi delar upp begreppet kultur i två delar; dels handlar det om ledarskapet och dels handlar det om medarbetaren i sig. Ledarskapet ska bidra till att vi har en kreativ bas i företaget och behöver förstå att det finns en stor potential och många idéer som skulle kunna avtäckas genom en bra struktur. Medarbetarens ansvar är att delta i processen på ett aktivt sätt genom ägarskap och inställning.

 3. Idégenerering

  Med en bra kultur där medarbetare uppmuntras komma med idéer sker idéarbetet naturligt och löpande. Idégenerering kan också ske mer fokuserat genom idékampanjer och idégenereringsprocesser. Exempelvis kan en tvärfunktionell grupp genomföra en workshop med syftet att generera så många idéer så möjligt inom ett visst fokusområde. Det finns många metoder och modeller för att arbeta med idégenerering, ett exempel är Design Thinking.

 4. Idéhanteringsprocessen

  För att kunna prioritera, belysa och klassificera mixen av idéer kan ett digitalt idéhanteringsstöd eller mjukvara vara ett gott stöd. Det finns många mjukvaror och en förstudie kan behövas för att välja rätt utifrån era unika behov. Processen är inte ett engångsevent utan det löpande arbetet ska hela tiden filtrera och sortera idéer som läggs in i processen.

 5. Mäta idéhanteringen

  Det finns ett antal mätetal att tillgå när det kommer till att mäta hur bra idéhanteringen fungerar. Dels går det att mäta antal idéer som kommer in i processen och även vilken typ av idéer. Det kan vara idéer som är mer inkrementella eller radikala, som ligger inom befintlig eller ny marknad. Vilken risk och långsiktig potential har idéerna? Det är viktigt att kunna belysa, mäta och kategorisera för att kunna balansera risker och långsiktigt se hur idéhanteringen påverkar den långsiktiga konkurrenskraften.

Hur arbetar ni med idéhantering i ditt företag? Kommentera gärna vilka utmaningar ni har kopplat till detta område.
Vill du gå en workshop i Idéhantering? Kolla in våra aktuella workshops här.

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading