Tillbaka

Composer Styles – mallar för effektivt arbete

Ett hett tips för dig som använder SOLIDWORKS Composer – Skapa ”Styles” för att snabbt och enkelt generera enhetlig produktdokumentation.

En Style är en slags mall för hur dina Collaborative actors* ska se ut. Dina skapade Styles finns sedan tillgängliga för dina kommande projekt. De kan delas med kollegor för att ni ska kunna skapa enhetligt material inom företaget eller inom olika projekt/uppdrag.

Du kan välja vilken/vilka Styles som ska appliceras default och du kan även ”prenumerera” på en Style.

Olika sätt att skapa Styles

OM du redan har bestämt hur exempelvis en Label ska se ut kan du snabbt spara den som en Style genom att markera din Label, gå till Style-fliken och klicka på ”Quick Style”. Då får du ge din Style ett namn och kan sedan återfinna den i samma flik.

Vill du göra modifieringar på en befintlig Style, eller skapa en helt ny så går du till Workshop-fliken och klickar på Styles. Då öppnas motsvarande workshop i menyn till höger där du får fram egenskaper att modifiera för respektive Style.

Du kan välja ifall en Style ska gå att applicera på alla typer av Collaborative Actors eller om den ska tillhöra en Familj av actors (kan endast väljas via workshop-inställningarna). Sätter Du egenskapen Family (Profile) till Generic så kan din Style appliceras på alla typer av Collaborative Actors. Annars gäller den för den specifika familj du har valt.

För att göra en style till Default går man till Style-fliken, högerklickar på önskad Style och väljer ”Set as Default”. Du kan även välja det i inställningarna i workshopen. Nästa gång du lägger till en Collaborative Actor av den typen så får den automatiskt din default style. Du kan se vilken eller vilka som är satta som Default genom att de markerats med en stjärna.

Du kan även Prenumerera på Styles genom ”Auto Subscribe”. Om det kommandot är aktivt när du applicerar din Style och du senare uppdaterar den, så uppdateras dina Collaborative actors med den.

Spara och dela dina Styles

Dina Styles sparas som en speciell filtyp (.smgStyleSet) och kan delas med andra i företaget eller på ett gemensamt nätverk. Var dina Styles sparas kan du se i Composer under Files>Preferences>Data Paths.

*Collaborative actors – En benämning i SOLIDWORKS Composer för allt man kan lägga till för att ytterligare beskriva sin geometri (Geometry Actors). Det kan vara bilder, text, pilar, ballonger, linjer, tabeller med mera.

 

 

 

 

Helene Persson
Författare: Helene Persson
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PLM, 3D print och Innovationsledning.

Prenumerera på bloggen
Välj vilka kategorier du vill prenumerera på. Välj ANTINGEN "Alla kategorier" ELLER specifika områden.

Lists*

Loading