Tillbaka

Shengxin växer – och det gör även Shanghai

Shengxin är en av flera SolidWorks återförsäljare som arbetar inom alliansen “Global Innovation Team” där vi har ett utbyte om varandras marknader vilket underlättar gemensamma kundprojekt. Våren erbjöd en rejäl utmaning för våra kollegor i Shanghai. Den kinesiska marknaden och särskilt Shanghairegionen påverkades av en rad olika faktorer. Arbetet med att bekämpa korruption var en kampanj som påverkade alla aktörer på marknaden, även de som arbetar seriöst. Efterfrågan på den Europeiska marknaden påverkade också Shengxins kunder.

Idag har marknaden vänt, åtminstone så att den är under återhämtning. SolidEngineer News har intervjuat Diana Zhang som är försäljningschef på Shengxin. Företag i Shanghai hittar personal att anställa men många har otillräcklig utbildning vilket är det största problemet idag. På frågan om hur hon uppfattar den marknad som Shengxin agerar på svarar hon:

”Tillverkningsindex har ökat 4 månader i rad vilket ger gott hopp. Ett bekymmer för företag i Shanghai är dock de allt större löneökningarna. Inflationen är större än vad den brukar vara och detta påverkar oss också negativt. Det gäller visserligen Shanghai regionen men den är rätt så stor idag och att rekrytera från andra delar av Kina innebär andra utmaningar för oss och våra kunder.”

Shengxin, som är en av Kinas mest framgångsrika SolidWorks återförsäljare, hade ett fantastiskt resultat förra året. Man hade en tillväxt på 43% vilket är otroligt för ett företag med 35 anställda. Baserat på en långsam start under 2015 räknar man med att växa med 20% under 2015. Den största tillväxten ser man inom s.k. multiproducts i form av Simulation, Composer samt Enterprise PDM. Många av Shengxins SolidWorkskunder ökar nu produktiviteten inom utvecklingsverksamheten genom dessa investeringar. Ökningen av dessa mjukvaror har ställt krav på att utöka antalet mjukvarutekniker samtidigt som det är svårt att finna denna kompetens på marknaden.

En intressant utveckling i Shanghai är de företag som etableras inom de sk Pilot Free Trade Zones. Idag finns ca. 6.000 företag etablerade i dessa zoner som idag uppgår till fyra stycken. Detta är en ny strategi som syftar till att öppna upp marknaden och förenkla för utländsk etablering. Shanghai är ett pilottest och erfarenheterna kommer att användas i övriga Kina när liknande zoner etableras på andra håll. Det finns dock fortfarande problem för de som etablerar sig – framförallt måste införsel av kapital förenklas. Shengxin har idag ett flertal kunder inom dessa zoner: Delphi Automotive, Haworth Furniture , Chanel , Agilent m.m. För ett utländsk företag gäller även att följa utvecklingen av zonen på nära håll så att regelverk som legat till grund för ett investeringsbeslut inte förändras. Diana Zhang på Shengxin påpekar att: ”Än så länge har strukturen varit stabil!”.

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading