Tillbaka

Att runda ett hörn. Lucka 1.

SOLIDWORKS kommer aldrig att bli för bra på att runda av hörn. Vi kommer alltid att önska oss ännu mjukare övergångar och att programmet kan hantera fler komplicerade möten mellan ytor.

För att vi inte ska gå omkring och önska oss funktioner som redan finns tänkte vi göra några inlägg kring just vad SOLIDWORKS kan kring Fillets.

När man väljer en kant i SOLIDWORKS och trycker på  Fillet ger oss funktionen ett Radiehörn med Tangentiella övergångar. Den kanske vanligaste sortens Fillet. Tvärsnittet på det avrundade hörnet kan beskrivas med en radie som möter de angränsande ytorna tangentiellt. I SOLIDWORKS kan man välja på flera olika tvärsnitt eller profiler. Som alternativ till tangent övergång finns kontinuerlig krökning (Curvature Continuous).

Kraven på övergångar och profil varierar. En tangentiell övergång på en blank, formsprutad plastkåpa kommer att synas tydligt. I takt med att ytan får grövre struktur kommer övergången att uppfattas som mindre tydlig men för att ett avrundat hörn ska smälta in i de omgivande ytorna krävs minst att övergången görs med kontinuerlig krökningsförändring. En tangentiell övergång är abrupt. Oberoende av form på omgivande ytor görs avrundningen med en radie.

Övergångar brukar benämnas med C0, C1, C2, C3…. o.s.v. Siffrorna, 0,1,2…. beskriver hur mycket formen på ytorna anpassar sig till varandra. 0 innebär att ytorna bara möts, 1 är tangentiellt, 2 är det som kallas kurvaturkontinuerligt (Curvature Continuous) i SOLIDWORKS. C2 övergångar räcker långt. Högglanspolerade formsprutningsformar ställer höga krav på ytövergångar och de modeller som som ligger till grund för denna typ av produkter måste modelleras med omsorg. För att den färdiga formen ska bli till belåtenhet måste dessutom processen från CADmodell till färdig produkt hanteras i lämpliga verktyg. Allt kan förvränga formen, ögat är känsligt för små avvikelser.

 

Nu till SOLIDWORKS.

Filletknappen hittar ni säkert. Första valet att göra handlar om vad ni har möjlighet att välja på er geometri och hur formen på avrundningen ska bli.

filletalt

 

I rullgardinen kan ni välja formen på avrundningen. Curvature Continuous är alternativet som ger en mjukare övergång.

tangent-radie-jpg

 

 

tangent-kurvatur

 

För att visa skillnaden i övergång kan man använda Zebralinjer. Till vänster ser ni en tydlig knäck på linjen som passerar gränsen mellan plan yta och den krökta ytan som filletverktyget ger. Till höger den mjukare övergången när vi valt Curvature Continuous i rullgardinen för profilform. Den färgade visningen är krökningsförändringen. Svart visar ingen krökningsförändring, grön liten förändring och röd större förändring. Som ni kanske ser flyter den svarta färgen in på fillet ytan i det högra alternativet vilket alltså indikerar att krökningsförändringen är successiv, Curvature Continuous. I det vänstra alternativet förändras krökningen abrupt när filletytan börjat, Tangent.

 

Prova lite så öppnar vi lucka två på Torsdag. Då ska vi visa lite olika tillämpningar och metoder.

 

 

Fredrik Stare
Författare: Fredrik Stare
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading